Aandelen
Aandelen

5 (sterk) koopwaardige aandelen

Ronald 26 maart 2024

Wat is in de basis de reden om te beleggen? Om rendement te maken natuurlijk. Maar hoe wordt dit rendement bereikt? Door succesvolle bedrijven, die kapitaal teruggeven aan de aandeelhouders.

Vooral dat laatste wordt vaak vergeten, maar op een gegeven moment moet de investeerder geld zien van het bedrijf. Anders is het geen beleggen, maar speculeren.

Een bedrijf kan op op twee manieren de aandeelhouder belonen: via het uitkeren van een dividend of via het inkopen van eigen aandelen.

Het eerste is duidelijk, dan ontvang je als belegger het dividend direct op je (beleggings)rekening.

Niets mis mee.

Het nadeel hiervan is dat je zelf een bestemming moet zoeken voor dit dividend als je wil profiteren van het rente-op-rente effect. Daarnaast is er belasting over verschuldigd.

De andere optie is hierdoor interessanter.

Het bedrijf kan ook zélf eigen aandelen inkopen.

Slimme bedrijven doen dit aan een scherpe waardering, waardoor alle andere aandelen direct meer waard worden.

Dit proces is wat minder zichtbaar dan dividend, maar het effect voor langetermijnbeleggers is vele malen sterker.

Bedrijven die in hoog tempo en op een slimme manier constant eigen aandelen inkopen noemen we Kannibalen.

Omdat ze ‘zichzelf opeten’.

Meer dan $ 1.000 miljard in één jaar

Omdat dit zo’n succesvolle strategie is, hebben we zelfs een gelijknamig rapport voor in het leven geroepen.

Er is bovendien goed nieuws voor de beleggers in Kannibalen: dit type beloning gaat de komende jaren fors omhoog.

Geschiedenis buybacks uit S&P 500 en prognose van Goldman Sachs

Dat is althans de conclusie van een onderzoek van Goldman Sachs. Zij verwachten dat de bedrijven uit de S&P 500 in 2024 voor $ 925 miljard aan eigen aandelen inkopen.

Dat is een groei van maar liefst +13% vergeleken met vorig jaar.

In 2025 stijgt dit volgens Goldman met nog eens +16% naar $ 1.075 miljard. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat bedrijven uit de index voor meer dan $ 1.000 miljard in één jaar zullen inkopen.

Een ongeziene beloning voor de aandeelhouders.

De analisten van Kannibalen herkennen deze trend, en hebben de selectielijst hiervoor perfect gepositioneerd.

De afgelopen maanden tipten ze al diverse aandelen uit verschillende sectoren, die één ding gemeen hebben: ze kopen in zeer hoog tempo eigen aandelen in.

Zoals gezegd is dit type beloning wat minder zichtbaar op de korte termijn, maar na een paar jaar is het effect zeer duidelijk. Opvallend is dat wanneer de markt de onderwaardering herkent, het ineens heel hard kan gaan.

Toch zien de analisten, ook bij aandelen die erg goed presteren, nog voldoende koopkansen.

Concreet zien de analisten van Kannibalen op dit moment vijf aandelen die koopwaardig, of zelfs sterk koopwaardig zijn, uit vijf verschillende sectoren.

Industrie

Zoals de producent automatische versnellingsbakken, opgenomen begin 2020. Sindsdien heeft dit bedrijf al 21,5% van de eigen aandelen ingekocht.

Het aandeel is, ondanks de recente sterke rally, volgens de analisten van Kannibalen nog steeds koopwaardig.

Financiële dienstverlening

Of neem de in lijfrenten gespecialiseerde levensverzekeraar, opgenomen begin 2021. Sindsdien heeft dit bedrijf 26,1% van de eigen aandelen ingekocht. In slechts drie jaar tijd!

De markt herkent hier de onderwaardering nog onvoldoende, de analisten bestempelen het aandeel dan ook als sterk koopwaardig.

Consumentengoederen

De aanbieder van een online marktplaats was de afgelopen jaren veel te hard afgestraft, en dit is de markt aan het herstellen. Ondanks de rap oplopende koers is het aandeel op dit moment nog steeds koopwaardig.

Voor terugkeer naar de waardering van een paar jaar geleden is nog een lange weg te gaan, zeker aangezien dit bedrijf de afgelopen jaren zo’n 10% van de aandelen per jaar inkocht.

Technologie

Het technologisch conglomeraat noemen de analisten van Kannibalen ‘de nieuwe Amazon’. Maar voor wat betreft het beloningsbeleid voor de aandeelhouders is het eerder de nieuwe Apple.

Dit bedrijf is namelijk net de rotatie van pure groei naar het belonen van de aandeelhouders gestart. Waar ze eerst nog aandelen uitgaf om de groei te financieren, is dit nu gedraaid naar het inkopen van eigen aandelen.

Sinds de start van het programma, slechts een paar jaar geleden, is het aantal uitstaande aandelen al met 8% teruggebracht.

Onlangs is het aandeleninkoopprogramma echter fors verhoogd, aangezien ze een riante netto cash positie heeft en ze de aandelen momenteel aan zeer lage waarderingen in kan kopen. De analisten zien hier een zeer sterke koopkans.

Energie

Tot slot de nieuwste tip, van eerder deze maand. Een grote oliemaatschappij boekt bij de huidige olieprijs zeer hoge vrije kasstromen.

Toch wordt deze sector momenteel genegeerd door de markt, waardoor ze ieder jaar een aanzienlijk deel van de eigen aandelen inkoopt.

Inclusief het dividend is het rendement voor de aandeelhouders hiermee al ruim boven de +10%. Dit is dus exclusief groei van de onderneming en exclusief expansie van de waardering.

Dit zijn stuk voor stuk bedrijven die perfect in het plaatje van de studie van Goldman Sachs passen:

  • Hoge vrije kasstroom en een steeds hogere beloning voor de aandeelhouder.

Aangezien ze belonen via het inkopen van eigen aandelen wordt dit niet direct door de markt opgemerkt. Hierdoor kunnen ze soms jarenlang aan lage waarderingen aandelen inkopen, waarna de koers plotseling explodeert.

Het is natuurlijk zaak om dit in een vroeg stadium op te merken en op tijd in te stappen. Deze vijf tips zijn hier het beste voor gepositioneerd.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.