Beleggen
Beleggen

Beleggen met succes is het gevolg van een proces

Joeri 12 oktober 2023

De beste beleggers hebben een proces wat ze steeds herhalen. De uitvoering hiervan lijkt, voor een buitenstaander, soms eenvoudig. Die uitvoering is echter het gevolg van jaren ervaring en bijschaven. We lazen onlangs een treffende vergelijking tussen succesvolle beleggers en succesvolle cabaretiers. 

Goede cabaretiers hebben een fantastische voorstelling, en het zijn vaak ook grappige mensen. Maar de voorstelling is niet fantastisch omdat ze grappig zijn. Ze hebben een fantastische voorstelling omdat het professionals zijn. Dat is hard werken. 

Ze ontwikkelen veel materiaal, testen verschillende invalshoeken en schaven bij wat het beste werkt. Daar gaat heel veel tijd in zitten. De voorstelling is het resultaat van al dit werk: het resultaat van het proces.

Daarom balen de meesten ook zo van de opmerking: “jij bent een cabaretier, zeg eens wat grappigs!”. Zo werkt het namelijk niet. Situaties zijn lang niet altijd grappig, en het is niet iets wat zomaar op commando werkt. 

Veel van deze aspecten gelden ook binnen het beleggen. Daarom verbazen we ons bijvoorbeeld ook over sommige ‘analisten’ op TV, waarvan Jim Cramer een beroemd voorbeeld is. In de studio worden tientallen aandelen aan hem voorgelegd, waarbij hij over ieder aandeel in korte tijd zijn mening geeft. 

Dat is knap en vermakelijk, maar het lijkt ons vrijwel onmogelijk om voor ieder aandeel een thesis paraat te hebben. 

Dan hebben de analisten van Value Jagers het een stuk gemakkelijker. Zij krijgen de flexibiliteit om te schrijven over bedrijven en sectoren waar ze verstand van hebben, op momenten waarop het er toe doet. Daarom hebben de verschillende rapporten van Value Jagers ieder hun specifieke invalshoek. 

Op deze manier maken de analisten gebruik van hun eigen proces en specialisatie, waar ze jaren aan gewerkt hebben. 

Om af te sluiten met de woorden van Thomas Watson Sr., voormalig CEO van IBM:

Ik ben geen genie, maar ik ben slim op bepaalde plekken, en ik blijf rond die plekken.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.