Educatie
Educatie

7 simpele tips voor waardebeleggers

Joeri 9 oktober 2023

In de basis is waardebeleggen een eenvoudige strategie: koop kwaliteit, maar betaal niet te veel. In de praktijk is het echter aardig complex. Dat komt mede door de overvloed aan informatie die online te vinden is. 

In het blog van vandaag daarom een aantal eenvoudige tips om je op het juiste spoor te blijven. 

Zelfbeheersing is de belangrijkste eigenschap

Er zijn zeer intelligente beleggers, die toch een laag rendement halen. Zij beschikken niet over het juiste temperament, en missen de discipline die nodig is. Zelfoverschatting is een grote valkuil binnen het waardebeleggen. 

Het volgende punt sluit hier goed bij aan.

Vind een goede, en te handhaven, strategie

Voor vrijwel iedere strategie is wel een succesvolle belegger te vinden. Wij zijn van mening dat waardebeleggen de beste combinatie van risico en rendement biedt, maar we zijn niet blind voor de alternatieven. Er zijn beleggers zeer succesvol met het beleggen in groeiaandelen of met daytraden. 

Het belangrijkste is om een strategie te vinden met een grote kans van slagen, waar je je aan kan houden. Een goede strategie waar je je aan houdt, is in alle opzichten superieur aan een fantastische strategie die je niet kan volgen. 

Calculeer tijdelijke verliezen in

Dit is een moeilijke, omdat het vooral om emoties gaat. De beurs is onvoorspelbaar. Iedere belegger krijgt te maken met correcties en beurscrashes. Beleggers in aandelen moeten daarom rekening houden met forse waardedalingen. Dat hoort bij het beleggen, en bij een goed gediversifieerd portfolio zijn dit tijdelijke tegenslagen. Bovendien liggen hier vaak juist de beste koopkansen. 

Wanneer je niet om kan gaan met een daling van tientallen procenten, moet je beter spreiden over activa met een lagere volatiliteit. 

Focus op je doelstellingen

Bij het nemen van beleggingsbeslissingen zijn je financiële situatie en financiële doelen het belangrijkst. Veel te veel beleggers nemen beslissingen op basis van wat ze de komende periode van de beurs verwachten. Maar dit is niet te voorspellen.

Risicomanagement is belangrijk, maar neem risico’s

Er wordt veel geschreven over het nemen van, maar vooral ook het vermijden van, risico’s. De verhouding tussen risico en rendement is beperkter dan veel beleggers denken, maar er is wel degelijk een relatie. Het nemen van gecalculeerde risico’s is noodzakelijk voor het boeken van een aantrekkelijk rendement. 

Ook de economie laat zich niet voorspellen

We schreven al over de onvoorspelbaarheid van de beurs. Hetzelfde geldt voor de macro-economie. In deze tijd verschijnen bijvoorbeeld dagelijks nieuwsberichten over de mogelijke ontwikkelingen in de inflatie en marktrente. Neem geen beslissingen op basis van wat de economie misschien gaat doen. 

Laten we eerlijk zijn. Als zelfs de Centrale Banken niet kunnen voorspellen wat de economie gaat doen, waarom zouden wij dat dan wel kunnen? Niemand weet echt hoe de economie werkt. Sterke bedrijven zijn hier dan ook niet van afhankelijk. 

Weet waar je niet in zal investeren

We bevinden ons in het beste tijdperk om te investeren. Informatie is nog nooit zo toegankelijk geweest, terwijl de kosten van beleggen zeer laag zijn. Aan de andere kant werkt dit soms verlammend. Er zijn wereldwijd zo’n 60.000 beursgenoteerde bedrijven. Van (bijna) al die bedrijven is online informatie te vinden. Waar begin je als belegger? 

Zeker voor beginners kan het een goede oefening zijn om eerst te bepalen waar je niet in wil investeren. Denk aan bepaalde sectoren, regio’s, of bedrijven met bepaalde schuldratio’s. Als waardebelegger kan je dit combineren met een simpele waarderingsmethode. Je zult zien dat hiermee het gros van de bedrijven afvallen, en je beter kunt focussen. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.