Beleggen
Beleggen

Twee statistieken die wijzen op een sterk beursjaar

Joeri 8 januari 2024

Het is ontzettend moeilijk om te voorspellen wat de beurs van jaar tot jaar zal doen. Zelfs indicatoren zoals winstgroei of de waardering van de beurs hebben op zo’n korte termijn weinig invloed op de uitkomst. Toch zijn er duidelijke signalen dat 2024 opnieuw een mooi beursjaar kan worden. 

De eerste reden voor deze aanname is simpel: de beurs gaat meestal omhoog. Neem bijvoorbeeld de S&P 500. Op jaarbasis steeg deze, in de afgelopen 40 jaar, maar liefst 78% van de tijd. Er zijn dit jaar echter nog concretere aanwijzingen. 

Verkiezingsjaar VS

Het is namelijk een verkiezingsjaar in de VS, en dat is altijd een belangrijke gebeurtenis, die ook impact heeft op de aandelenbeurs. Een positieve impact wel te verstaan! Carson Group keek naar de rendementen van de S&P 500 in de verkiezingsjaren van nieuwe presidenten. 

De data gaat terug tot 1950 en het betreft hiermee de 10 meest recente Amerikaanse presidenten. In alle gevallen was het verkiezingsjaar een goed beursjaar. Met een gemiddeld rendement van +12,2% voor de S&P 500. 

Merk overigens ook op dat de beurs in een Pre-Election Year – exclusief 2023 – gemiddeld een rendement boekt van +20,1%. Bovenstaande schema is namelijk opgesteld toen 2023 nog niet was afgesloten. Dit was dus een zeer goede voorspelling, het daadwerkelijke rendement voor 2023 kwam uit op +24,2%.

Opeenvolgende trend

Wanneer we naar de geschiedenis kijken is er nog een ander positief signaal. Wanneer een zwak beursjaar (met een daling van minimaal 10%, zoals 2022) gevolgd wordt door een sterk beursjaar (met een stijging van minimaal 10%, zoals 2023) is het jaar daarna sinds 1950 altijd positief.

Dit patroon is voor de S&P 500 sinds 1950 zes keer voorgekomen. In alle zes de gevallen werd het jaar daarna ook positief afgesloten, met een gemiddeld rendement van +11,7%.


Natuurlijk zijn er geen zekerheden op de beurs. Dat iets statistisch erg waarschijnlijk is, is uiteraard niet hetzelfde als een garantie. Aan de andere kant, de beurs doet meestal wat ze meestal doet: stijgen. Daarom zijn we opnieuw positief over beursjaar 2024. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.