Aandelen
Aandelen

Uitzonderlijk aandeel, uitzonderlijk voordelig

Ronald 17 november 2023

De analisten van Dividend Value zijn de laatste maanden steeds positiever geworden over de bankensector. Beleggers laten deze sector momenteel namelijk links liggen. Maar ze negeren hiermee ook de sterkere spelers, die er juist heel goed voor staan.

Beleggers zijn namelijk bang voor een herhaling van 2008, terwijl dat absoluut niet aan de orde is. De mini bankencrisis die begin 2023 ontstond, heeft beleggers de stuipen op het lijf gejaagd.

Een aantal Amerikaanse regionale banken faalden, en de angst zit direct weer in het financiële systeem.

Maar de huidige situatie is niet te vergelijken met 2008, terwijl waarderingen ver zijn teruggevallen. Hier is absoluut value te vinden.

Het meest recente maandrapport van Dividend Value werd daarom compleet aan deze sector gewijd.

In dit maandrapport bespreken ze namelijk:

  • Introductie van een nieuw koopwaardig bankaandeel
  • Update & upgrade van een gespecialiseerde zakenbank
  • Adviesverhoging van een internationale bank

De analisten tippen in dit maandrapport een van de sterkste banken ter wereld. Toch is de waardering extreem laag. In de afgelopen 20 jaar was het aandeel slechts twee keer eerder zo voordelig:

  • In de totale paniek van 2009
  • Heel even in het voorjaar van 2020

Achteraf gezien waren beide momenten natuurlijk fantastische koopmomenten. De analisten van Dividend Value denken dat dit in de huidige situatie opnieuw geldt.

In de diepgaande analyse gaan de analisten van Dividend Value onder andere in op, de:

  • Zeer goede kwartaalcijfers (organische groei in ieder segment!)
  • Grip op de kosten, knap gezien de hoge inflatie
  • Nieuwe kapitaaleisen, waar de bank nu al aan voldoet
  • Papieren verliezen in het obligatieportfolio

Dat laatste punt schrikt veel beleggers af, mede hierdoor is de waardering van het aandeel zo ver is gedaald.

De regionale banken kwamen in de problemen omdat ze gedwongen werden obligaties met verlies te verkopen. Maar de onderliggende oorzaak daarvan was een liquiditeitsprobleem. En dat is bij deze bank absoluut niet aan de orde.

 

Deze bank heeft een uitzonderlijk sterke liquiditeitspositie én er is sprake van instroom van deposito’s. De analisten omschrijven de kans dat ze gedwongen wordt de verliezen te realiseren ‘vrijwel nihil’.

Ze zien juist een positieve keerzijde in deze situatie, die veel beleggers compleet negeren.

De komende jaren vallen deze obligaties namelijk vrij, en de bank zal de opbrengst vervolgens opnieuw in obligaties investeren.

Die nieuwe obligaties leveren dan waarschijnlijk een substantieel hogere rente op, wat de komende jaren een gestage positieve impact zal hebben op de winstgevendheid.

Ondertussen is het aandeel te koop aan minder dan acht keer de winst, met een dividendrendement rond het hoogste niveau sinds de Grote Financiële Crisis.

Daarnaast tonen de analisten van Dividend Value via een combinatie van de boekwaarde en de winstgevendheid aan dat het aandeel momenteel koopwaardig is.

Meer weten over deze sterke bank met uitstekende langetermijnvooruitzichten?

Je leest dit alleen bij Dividend Value.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.