Aandelen
Aandelen

Het veilige / goedkope AI-aandeel

Ronald 22 mei 2024

De gekte rondom Nvidia en andere chipfabrikanten zal u niet zijn ontgaan. De vraag naar hun producten is de laatste jaren sterk gestegen en voor de toekomst voorspellen ze dat dit nog verder gaat. Maar toch kan je aandelen als Nvidia niet met de ogen dicht kopen. Gelukkig zijn er alternatieven.

Stanley Druckenmiller, een van de beste beleggers ooit achter Warren Buffett, ziet vele gelijkenissen tussen AI nu en het internet 25 jaar geleden.

Hij vindt dat AI over-hyped is op korte termijn, maar under-hyped op lange termijn.

Druckenmiller verkocht dan ook een groot pak aandelen Nvidia en andere AI-spelers eind maart, niet toevallig het moment dat de beurskoersen piekte.

AI wordt zo groot dat we het nu nog niet beseffen (under-hyped op lange termijn) maar de waarderingen zijn al zo hard opgelopen dat er stoom van de ketel moet (over-hyped op korte termijn).

Hoe groot en seculair de groei ook is, aan de verkeerde waardering kopen is altijd nefast voor het rendement op de langere termijn.

U kan als belegger nu twee dingen doen:

  • Wachten op een (stevige) correctie
  • Beleggen in AI-aandelen met goedkope waardering

Dat laatste is wat de analisten van Veilige Havens hebben gedaan.

Want ja … het is mogelijk om via een goedehuisvaderaandeel te beleggen in de opmars van Artificiële Intelligentie.

Aan een goedkope waardering dus.

Het veilige AI-aandeel

Dit bedrijf bestaat al bijna 100 jaar, telt tienduizenden werknemers en is actief over heel de wereld.

De laatste jaren heeft het zich gespecialiseerd in chips voor de industriële en automotive sector.

Twee sectoren die hard profiteren van de AI-innovatie.

Deze twee sectoren waren in 2013 nog 42% van hun omzet, in 2023 was dit gestegen naar 74%.

Daarnaast produceren ze 80% tot 90% van hun chips zélf.

Waar andere chipproducenten hun productie voornamelijk uitbesteden (wat minder werkkapitaal vereist), doet dit bedrijf dat voornamelijk zelf.

Dat heeft als voordeel dat de productie veel goedkoper kan.

Mede door een sterke focus op moderne 300mm wafers (de ‘houders’ van de chips) en in-house productiefaciliteiten zijn de kosten om chips te maken 40% lager.

Lagere kosten betekent meer winst en hogere kasstromen.

Die kasstroom groeit de laatste 20 jaar aan een gemiddelde van 11% per jaar waardoor ze ook al 20 jaar onafgebroken het dividend hebben kunnen verhogen.

De laatste 10 jaar gemiddeld met +17% per jaar.

Dit is dus een kwalitatief zeer sterk bedrijf!

Het goedkope AI-aandeel

En toch noteert dit bedrijf aan een aantrekkelijke waardering:

  • Koers/winst +/- 25
  • EV/EBITDA +/- 13

Dat is voor een bedrijf dat actief is in de AI-chip-industrie aan de redelijk goedkope kant.

Een combinatie van winstgroei, stijgende kasstromen en oplopende waardering kan zorgen voor een beurskoers die oploopt van +20% tot zelfs +100% de komende jaren volgens de analisten van Veilige Havens.

U kunt met dit aandeel meeliften op de gekte rondom AI-chip-aandelen, zonder de hoofdprijs te betalen.

Ontdek het veel betaalbaardere broertje van Nvidia bij Veilige Havens.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.