Beurs
Beurs

Verontrustende data voor indexbeleggers

Joeri 23 februari 2024

Econoom en fondsmanager John Hussman heeft een methode ontwikkeld om toekomstige rendementen voor de S&P 500 te voorspellen. Hij richt zich hierbij op de lange termijn, waarbij hij waarderingen koppelt aan verwachte rendementen. Hij blikt voor de S&P 500 zo’n 10 tot 12 jaar vooruit. 

De methode van Dhr. Hussman is vrij complexe, maar verrassend precies. Uit zijn onderzoek blijkt dat de beste verhouding tussen waardering en toekomstige rendementen de verhouding tussen de marktkapitalisatie van non-financials en de GVA is. GVA is simpel gezegd een graadmeter voor de toegevoegde waarde. 

Deze verhouding is hiermee een wat uitgebreidere en exactere variant van een van de favoriete indicatoren van Warren Buffett: de verhouding tussen de totale marktkapitalisatie van de beurs en het bruto binnenlands product. 

Over de afgelopen 100 jaar heeft deze ratio van Hussman maar liefst 90% correlatie met de toekomstige rendementen van de S&P 500, over een periode van 10 tot 12 jaar. Hiermee is het de beste voorspeller, dus ook beter dan bijvoorbeeld de veelgebruikte Shiller P/E. 

Wanneer we de ratio van dhr. Hussman in een grafiek weergeven krijgen we dit verontrustende beeld: 


De ratio bevindt zich rond het hoogste niveau in 100 jaar. Vergelijkbare niveaus werden alleen behaald in een korte periode in 2022 en vlak voor de grote depressie van de jaren 30. 

Op basis van deze data begroot dhr. Hussman dat het rendement van de S&P 500 voor de komende 10 jaar -5% per jaar zal zijn. Dat betekent dat de index over 10 jaar ongeveer 40% lager zal staan. 

Komt er opnieuw een verloren decennium?

Zo’n langdurige daling lijkt misschien onmogelijk, maar dit is vaker voorgekomen. Zo kostte het de S&P 500 meer dan 10 jaar om te herstellen van het knappen van de internetzeepbel. De Nasdaq stond in 2009 zelfs nog 75% onder het hoogtepunt van de dotcombubbel.

De data uit de grote depressie van de jaren 30 is zelfs nog negatiever. De index stond 12 jaar na de piek nog zo’n 75% lager. Het kostte de index zelfs 25 jaar om terug te keren naar hetzelfde niveau. 

Nog beangstiger is de Japanse aandelenmarkt, die piekte in 1989. Deze bereikte onlangs pas de toen gevestigde niveaus, zo’n 35 jaar later. 

Toch zijn er ook belangrijke factoren waardoor de situatie nu anders is. Zo is het toezicht op het bankwezen sinds de Grote Financiële Crisis veel strenger. Hierdoor is de kans op een domino-effect, door het omvallen van banken, vrijwel uitgesloten. Daarnaast hebben Centrale Banken de afgelopen jaren aangetoond veel sneller in te grijpen, om zo erger te voorkomen.

Tot slot speelt deze mate van overwaardering vooral bij de allergrootste bedrijven. Er is steeds meer kapitaal gevloeid naar de winnaars, die hierdoor alsmaar groter en groter zijn geworden. Relatief kleine bedrijven, zoals die uit de Russell 2000 index, zijn helemaal niet zo overgewaardeerd. Daar is nog juist value te vinden.

Deze situatie is hiermee vooral een risico voor indexbeleggers. De belangrijkste indexen worden namelijk gewogen op basis van marktkapitalisme. Hierdoor krijgen deze beleggers een alsmaar grotere blootstelling aan de grootste (en duurste) bedrijven, en steeds minder aan kleinere en goedkopere bedrijven.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.