Beleggen
Beleggen

VIDEO: waarom NU grondstofaandelen kopen

Ronald 19 februari 2023

Een nieuwe video waarin we gaan kijken naar de grondstoffensector. 2021 en 2022 waren fantastische jaren voor beleggers in grondstoffen. Het feestje werd echter in de tweede jaarhelft verstoord door een correctie/consolidatie/pauze in de supercyclus. Wat menig belegger weer heeft doen afhaken met vermoedelijk nefaste gevolgen voor de toekomst.

Waarom wij nog steeds geloven in de grondstoffen supercyclus en waarom dit een goed moment is om grondstofaandelen (bij) te kopen, krijgt u te zien in deze video.

Je kan dit ook beluisteren via:

Disclaimer:

Deze video is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan deze video en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Deze video is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze video. Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze video. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze video via internet verzonden worden.