Beleggen
Beleggen

Deze voorbereiding op een recessie wordt vaak vergeten

Joeri 30 april 2024

In een eerder blog gaven we een aantal tips om je beleggingsportfolio voor te bereiden op een recessie. Periodes van economische krimp horen nu eenmaal bij het leven, en het is dus verstandig daarop voor te bereiden in goede tijden. 

De tips die we in het voorgaande blog gaven hadden vooral te maken met het beheersen van risico’s en het managen van een beleggingsportfolio. Er is echter een andere, en voor veel beleggers een vele malen relevantere, factor die vaak vergeten wordt: je baan. 

Wanneer je nog niet in de buurt van je pensioenleeftijd bent, moet het behoud van je salaris de allerhoogste prioriteit hebben. Met een relatief klein portfolio valt namelijk niet tegen het verlies van je inkomen op te beleggen. Gelukkig kan je ook hiervoor, juist in goede tijden, voorbereidingen treffen. 

Behoud je baan

Tijdens een diepe recessie zijn veel bedrijven genoodzaakt mensen te ontslaan. Degene die het eerst moeten vertrekken vallen vrijwel altijd in een van twee categorieën:

  • collega’s die het minst goed presteren
  • collega’s die niet goed liggen bij andere collega’s of het management

Dit is dus hét moment om te zorgen dat je op beide punten goed scoort! Zorg uiteraard dat je je werk goed doet, en laat aan het management zien dat je jezelf graag wil ontwikkelen in je functie. Vraag bijvoorbeeld of je een cursus kan doen, zeker als deze je ook buiten je huidige functie helpt.

Haal eens een extra rondje koffie voor de collega’s. Ga naar die saaie personeelsfeestjes, en toon interesse in je collega’s en je manager. Het is zo simpel, je manager is ook maar een mens. Wanneer hij of zij een lijst moet maken met collega’s die moeten vertrekken is het moeilijker te kiezen voor collega’s die de manager graag mag. 

Collega’s waarmee het moeilijk samenwerken is, of die om een andere reden niet goed liggen op de afdeling verschijnen meestal het eerst op zo’n lijstje. 

Zorg voor opties

Helaas kan je niet altijd voorkomen dat je je baan verliest in een recessie, hoe graag het bedrijf je ook wil behouden. Zorg dat je dit aan ziet komen, en dat je alternatieven hebt. Wanneer je werkt voor een beursgenoteerd bedrijf is dit eerste punt eenvoudig. Je bent immers een belegger. Lees de kwartaalcijfers en visies van analisten over je werkgever. 

Dit is moeilijker wanneer het bedrijf niet beursgenoteerd is, maar je kan natuurlijk veel informatie ‘uit de wandelgangen’ halen. 

Wanneer het de verkeerde kant op gaat, is het tijd om serieus te zoeken naar alternatieven. Het is veel makkelijker om een nieuwe baan te vinden wanneer je nog werkt en de diepe recessie nog niet gearriveerd is, dan wanneer je een van de vele werklozen bent. 

Het is sowieso een goed idee om te zorgen dat je hiervoor een sterk netwerk hebt. Zorg dat je LinkedIn up-to-date is, en ga bijvoorbeeld eens lunchen met een oud-collega die nu voor een concurrent werkt. 

Door nu actie te ondernemen kan je voorkomen dat je je beleggingsportfolio aan moet spreken wanneer je je baan verliest. Want hoe kleiner je portfolio, hoe belangrijker het is om het te laten groeien en hoe groter de impact van opnames. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.