Economie
Economie

Tref nu voorbereidingen voor een recessie

Joeri 1 mei 2024

Niemand weet wanneer de volgende diepe recessie komt. Maar het gaat een keer gebeuren. Er zijn nu al diverse signalen dat de economie er niet zo sterk voorstaat als de beurs doet vermoeden. Bijvoorbeeld de rentecurve die maar inverse blijft, de vastzittende huizenmarkt en ontslagrondes bij grote bedrijven. 

Natuurlijk kijkt niemand uit naar een recessie, maar het hoort nu eenmaal bij de economische cyclus. Daarom is het verstandig om hier voorbereidingen voor te treffen. We weten immers dat de recessie komt, alleen niet precies wanneer. 

Tref nu deze stappen om te zorgen dat je beleggingsportfolio de komende recessie heelhuids doorstaat.

Leg een noodfonds aan

Een recessie gaat meestal gepaard met een berenmarkt op de beurs. Die houdt gemiddeld tussen de drie maanden en twee jaar aan. In die periode kunnen koersen van alle activa dalen, verkopen is in zo’n periode erg ongunstig. 

Zorg daarom dat je voldoende liquide middelen hebt om een recessie te overbruggen. Houd er rekening mee dat je misschien je baan verliest, en dat het een jaar kan duren voordat je een nieuwe baan vindt. Zorg dat je voldoende spaargeld hebt om te voorkomen dat je aandelen moet verkopen om in je levensonderhoud te voorzien.

Stem je portfolio af op je risicotolerantie

Iedere belegger denkt dat hij of zij goed tegen volatiliteit kan, en een hoge risicotolerantie heeft. Zo lang de volatiliteit omhoog is, en het risico zich uit in hoge rendementen ten minste. Zodra de beer arriveert blijkt dat veel beleggers te veel risico hebben genomen. 

Je moet erop voorbereid zijn dat de waarde van je aandelenportfolio met 25% tot 50% daalt in een recessie. Het is moeilijk vooraf in te schatten of je dit aankan. Het kan verstandig zijn nu wat meer vastrentende waarden toe te voegen aan je portfolio, zoals obligaties of deposito’s. De marktrente is flink gestegen, en hiermee is dit een stuk aantrekkelijker dan de afgelopen jaren.

Schrijf je doelen uit

Dit punt hangt samen met het bepalen van je risicotolerantie. Verschillende beleggers hebben namelijk verschillende doelen. Een belangrijk aspect hiervan is je beleggingshorizon. Schrijf uit wat je wil bereiken met je portfolio, en wanneer. Stem hier vervolgens je allocatie op af. 

Een belegger die 55 jaar oud is, een aanzienlijk vermogen heeft opgebouwd en hier binnen een paar jaar van wil leven, moet andere beslissingen nemen dan een dertiger die spaart voor zijn pensioen. 

Door heldere doelen en tijdlijnen uit te schrijven wordt het veel gemakkelijk om hieraan vast te houden wanneer moeilijke tijden aanbreken. 

Het goede nieuws

Met deze stappen ben je beter voorbereid op de recessie die onvermijdelijk een keer komt. Het is verstandig om je hier nu op voor te bereiden, omdat je nu met een nuchtere blik de situatie kan beoordelen. Dat is een stuk moeilijker wanneer de markt in paniek is.

Onthoud dat recessies bij de economie en dus het beleggen horen. Sterke bedrijven kunnen dit prima doorstaan, en komen er vaak juist beter uit. Beleggers die slim gebruikmaken van paniek op de beurs, omdat ze goed voorbereid waren, kunnen in die periodes de hoogste rendementen boeken. 

Zoals Buffett ooit zei: “Wanneer het goud regent ga je naar buiten met een emmer, niet met een vingerhoedje.”

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.