Beleggen
Beleggen

Warren Buffett deelt inzichten bij de aandeelhoudersvergadering

Joeri 10 mei 2024

Het afgelopen weekend was het weer zover: de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway (BRK.A BRK.B). Dit evenement heeft ook wel de bijnaam ‘het Woodstock voor kapitalisten’. Ieder jaar hangen waardebeleggers van over de hele wereld, waaronder de analisten van Value Jagers, aan de lippen van Warren Buffett. 

Hij heeft het namelijk niet alleen over de resultaten en strategie van Berkshire Hathaway. Buffett staat erom bekend dat hij ook zijn visie deelt over zaken als de (Amerikaanse) economie en beurs. 

Dit jaar voelde anders dan andere jaren. De inzichten en grappige opmerkingen van Charlie Munger, die in november vorig jaar overleed, werden gemist. Maar er waren ook andere punten die afweken van andere jaren. Het volgende viel ons op. 

Apple

Buffett is al jarenlang een enorme fan van Apple Inc (Nasdaq: AAPL). Het nieuws dat Berkshire het belang in Apple heeft afgebouwd kwam dan ook als een verrassing. We wisten al dat hij in het vierde kwartaal ongeveer 10 miljoen aandelen verkocht had, maar dat valt in het niet bij de transacties uit het eerste kwartaal. 

In het eerste kwartaal van het jaar is de positie in Apple namelijk met ongeveer 13% teruggebracht. Berkshire verkocht circa 116 miljoen aandelen. Dit betreft de grootste verkoop sinds Berkshire de positie opende. 

Buffett gaf wel aan dat hij verwacht dat Apple voorlopig de grootste positie blijft, maar dat hij het niet erg vindt om een grotere cashpositie op te bouwen. Hij haalde de marktomstandigheden en waardering hiervoor aan.

Een andere reden voor de verkoop is de huidige belasting op beleggingswinsten. Berkshire betaalt hier nu 21% over, dit was recent nog 35% en in het verleden zelfs zo hoog als 52%. Met het grote overheidstekort in de VS zijn hogere belastingen niet uit te sluiten. Dit speelde een rol bij de keuze om nu een gedeelte van de winsten te verzilveren. 

Koersverloop AAPL sinds de eerste aankoop van Berkshire

Cashpositie

Dat Buffett het niet erg vindt om meer cash aan te houden bleek wel uit de cijfers. De cashpositie, bestaande uit liquide middelen en staatsobligaties, is opgelopen tot een duizelingwekkende $ 182,3 miljard. Buffett verwacht dat dit de komende maanden zal stijgen tot boven de $ 200 miljard. 

Hoewel Berkshire profiteert van de hogere rente gaf Buffett aan dat hij ook zo’n hoge cashpositie zou aanhouden bij lagere rentes. Berkshire investeert namelijk alleen in de beste kansen. Ze benutten geen middelmatige kans, simpelweg omdat ze al even geen investering gedaan hebben. 

Volgens Buffett zijn dingen momenteel gewoon niet zo aantrekkelijk, maar hij ziet manieren waarop dat kan veranderen. We denken dat Buffett hiermee impliceert dat hij op korte termijn een beurskrach mogelijk acht. 

Verzekeringsactiviteiten

Het gaat bij Berkshire Hathaway vaak over de aandelenposities, maar dat is slechts een deel van het portfolio. Een groot onderdeel is de verzekeringstak, en die presteert erg goed. Na een zwak eerste kwartaal vorig jaar trok het resultaat dit jaar aan, wat zorgde voor een 39% hogere operationele winst voor heel Berkshire. Al gaf Buffett hierbij aan dat we deze groei niet voor het hele jaar hoeven te verwachten. 

Conclusie

De verkoop van Apple is opvallend, net zoals de hoge cashpositie. Deze twee zijn echter direct aan elkaar gerelateerd. Apple is zo’n goede investering voor Berkshire, dat wat winst nemen helemaal niet gek is. De positie bepaalt 40% van het aandelenportfolio, en dat brengt risico’s met zich mee. 

Daarbij moeten we niet al te zwaar tillen aan de hoge cashpositie van Berkshire. Voor haar verzekeringsactiviteiten moet ze kapitaal beschikbaar houden, en Buffett is nu eenmaal zeer conservatief. Hij bestuurt Berkshire op een manier die misschien niet het hoogste rendement oplevert, maar het bedrijf zal ook nooit in financiële problemen raken. 

 

Auteur is long AAPL

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.