Beurs
Beurs

Wat gebeurt er na een jaar van +20%?

Joeri 13 december 2023

Ondanks alle zorgen en tegenslagen was 2023 een zeer goed beursjaar. Op het moment van schrijven staat de S&P 500 meer dan 20% in de plus voor het jaar. Dit is deels herstel van een slecht 2022, en deels optimisme onder beleggers voor economische groei in 2024. 

De markt houdt namelijk rekening met renteverlagingen in 2024, en dat is goed voor aandelen en economische groei. De beurs kijkt altijd vooruit, dus deze verwachting uit zich dit jaar al in hogere beurskoersen. 

We merken dat beleggers hierdoor wat terughoudender worden. Want dit was een bijzonder goed jaar, en wat is de kans dat er na zo’n goed jaar nog een sterk jaar komt? 

Een rendement van +20% is niet uitzonderlijk

Laten we kijken naar wat historische data om het antwoord te vinden op die vraag. Uiteraard kunnen we de toekomst niet voorspellen, maar het bestuderen van historische rendementen helpt wel om een beeld te vormen van wat we kunnen verwachten. We gebruiken hiervoor de historische rendementen van de S&P 500, sinds 1928. 

Om direct te beginnen met goed nieuws: een rendement van meer dan +20% in één jaar is helemaal niet zo bijzonder. Sinds 1928 tellen we namelijk 34 jaren met een winst van meer dan +20%. Opvallend: in deze periode waren er slechts 26 jaren met een negatief rendement. 

Dus 36% van de jaren met een winst van +20% of meer, versus 27% van de jaren met een negatief rendement. Gemiddeld was dit negatieve rendement ook nog eens relatief beperkt met -13%. 

Het jaar na een goed jaar

Dan het tweede deel van de vraag: wat er gebeurt na een goed jaar. Hieronder een grafiek van alle jaren met een winst van +20% sinds 1928. In de kolom ernaast het rendement in het daaropvolgende jaar.

Dat valt helemaal niet tegen, veel meer positieve dan negatieve jaren. In 65% van de gevallen boekte de S&P 500 een positief rendement na een jaar van +20%. In slechts 35% van de gevallen was het rendement negatief. 

Maar zoals meestal waren de uitslagen veel sterker naar boven toe. In het gemiddelde positieve jaar boekte de index namelijk een rendement van +18,8%. Versus een gemiddeld verlies van ‘slechts’ -9,1% in de slechte jaren. 

Goede jaren komen dus bijna twee keer zo vaak voor als slechte jaren, waarbij het rendement uit de goede jaren de slechte jaren ruimschoots compenseren. Er zijn zelfs twee jaren waarin het rendement in het tweede jaar nog hoger was dan het rendement uit het eerste jaar. 

Dit was 1982 waar een rendement van +20,4% werd gevolgd door een rendement van +22,3% en 1969 waarin +22,7% werd gevolgd door +33,1%. 

Beleggers die verkochten omdat de beurs al een goed jaar achter de rug had, lieten in die gevallen dus heel wat rendement liggen. 

Al met al boekte de S&P 500 een gemiddeld rendement van +8,9% na een jaar van minimaal +20%.

We kunnen dus twee dingen concluderen:

  • Een jaar waarin de S&P 500 een rendement van +20% boekt is niet heel bijzonder
  • Het rendement in een jaar volgend op een jaar van +20% is historisch gezien gemiddeld. Maar er komen ook regelmatig zeer goede jaren op rij voor. 

Enkel verkopen omdat de index gestegen is, is dus een slecht idee. Op naar een mooi 2024!

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.