Beurs
Beurs

We krijgen een déjà vue

Ronald 20 december 2022

Men zegt wel eens dat de geschiedenis zich nooit herhaalt, maar wel vaak rijmt. Of met andere woorden … gebeurtenissen uit het verleden kunnen een goede indicatie zijn voor de toekomst. Al is de uitkomst nooit hetzelfde. Toch krijgen we vandaag een déjà vue gevoel met 2,5 jaar geleden.

Op 16 augustus 2022 verstuurden we immers een nieuwsbrief met de titel ‘Een zondvloed aan kapitaal richting de aandelenmarkt’.

Aanleiding daarvoor was de immense kapitaalstroom die UIT obligaties zou vloeien NAAR de aandelenmarkt.

We schreven toen …

Net als in 1993, 2002 en 2009 was de kapitaalstroom op de financiële markten hoofdzakelijk richting de obligatiemarkt gevloeid.

En stond een ommekeer in de sterren geschreven.

Dat was vlak voor het nieuwe tijdperk van value aandelen dat een paar maanden later begon.

En wat gebeurde er toen?

Value aandelen stegen in de daaropvolgende 9 maanden met méér dan 50%.

Kapitaal vloeide dus UIT obligaties en hoofdzakelijk NAAR value aandelen.

Wat zien we nu?

Beleggers zijn opnieuw ondergeïnvesteerd in aandelen ten opzichte van obligaties.

Net als in 2009 en 2020.

In 2009 vloeide dit naar groeiaandelen en sinds 2020 naar value aandelen. We zitten immers in het decennium van value aandelen.

En wij verwachten dan ook dat de nieuwe exodus uit obligaties opnieuw ten voordele zal komen van value aandelen.

Beleggen is kapitaalstromen volgen, en voor 2023 staat geschreven:

  • Obligaties ?  Aandelen
  • Large cap ?  small cap
  • Groei ?  value

Onze 10 Value Jagers rapporten staan vol met ondergewaardeerde value aandelen te wachten op vers kapitaal.

✅ Aandelen Porsche met een korting van -60% [GRATIS Gids]

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.