Aandelen
Aandelen

Welke belegger is het best geïnformeerd?

Ronald 7 februari 2024

Goede research is in het beleggen heel waardevol. Het is zelfs noodzakelijk om de index te verslaan: meer weten dan de gemiddelde belegger, en daarnaar handelen.

Het is de basis voor de strategie van Value Jagers: onze analisten vinden aandelen die (vaak door een tijdelijke tegenslag) te laag gewaardeerd zijn.

Hierbij ontdekken we vaak informatie die de gemiddelde belegger mist, en daar danken wij onze goede prestaties aan.

Want bij Value Jagers zijn gemiddeld 72,8% van de transacties winstgevend, waarbij:

  • gemiddelde winst winstgevende verkooporders: +84,4%
  • gemiddeld verlies verlieslatende verkooporders: -26,0%

Dus bijna drie keer zoveel winstgevende verkopen als verlieslatende, waarbij de winst gemiddeld ruim drie keer zo hoog ligt als het verlies.Allemaal dankzij goed onderzoek.

Maar hoe goed onze analisten ook hun huiswerk doen, er is altijd één iemand die nog meer weet van een specifieke onderneming: de CEO.

Beleg als een insider

Als buitenstaander weet je natuurlijk nooit alles wat er binnenskamers speelt. Dat is voorbehouden aan de directie, en specifiek de CEO.

Dat is de enige met het totale overzicht, de enige die écht alles weet van de onderneming en haar toekomst.
Volg de CEO

Daarom volgen de analisten van Inside Value transacties van CEO’s op de voet, en dan met name wanneer de CEO aandelen koopt.

Verkooporders zeggen namelijk niet zoveel. Directieleden krijgen als onderdeel van hun beloning zeer veel aandelen, dus ze verkopen vrijwel constant.

Ze verkopen voor allerlei redenen, en het zegt hiermee vrij weinig van wat ze daadwerkelijk vinden van het aandeel.

Maar dat maakt een aankoop van een CEO des te belangrijker. Juist omdat hij of zij al zoveel aandelen krijgt als bonus. Wanneer de CEO zelf – met eigen geld – nog meer aandelen koopt, betekent dit maar één ding:

De CEO vindt het aandeel veel te voordelig en verwacht een sterke stijging van de beurskoers.

Nieuwe aandelentip

Dat speelt precies bij de nieuwste aandelentip van Inside Value.

Hier kocht de CEO onlangs voor $ 1 miljoen aan aandelen. Een sterker koopsignaal kan je niet krijgen.

De analisten van Inside Value begrijpen deze transactie volledig, want ook zij vinden het een zeer kansrijk aandeel. Het betreft namelijk een groeiend technologiebedrijf, dat enorm profiteerde van de pandemie.

Het bedrijf profiteerde niet alleen van de pandemie, dat deed de beurskoers ook. Het aandeel steeg enorm en werd op de piek verhandeld aan zo’n 150 keer de winst.

Krankzinnig. En onhoudbaar.

Correctie is doorgeschoten

Zoals bij veel bedrijven in deze sector kon ze de zeer sterke groei van die jaren niet volhouden. Het gevolg: beleggers dumpen het aandeel. Hierdoor is de koers ver gedaald. Veel te ver gedaald, want dit bedrijf:

  • groeit nog steeds stevig
  • is marktleider in een groeimarkt
  • boekt hoge vrije kasstromen
  • koopt eigen aandelen in
  • is nu te koop aan zo’n 19 keer de winst

Ze groeit niet meer zo snel als tijdens de pandemie… maar het is nog steeds een groeiaandeel.

In het laatste kwartaal lag de gecorrigeerde operationele winst bijvoorbeeld +17% hoger dan een jaar eerder. Bovendien is er sprake van expansie van de marges, dit bedrijf wordt volwassen én steeds winstgevender.

Omzet- en operationele winstgroei, recent nemen de marges toe

De analisten van Inside Value verwachten de komende jaren daarom een jaarlijkse winstgroei van +15%.

In dat opzicht is het aandeel veel te laag gewaardeerd. Dat is natuurlijk iets wat vaak gebeurt. Beleggers schoten in 2021 volledig door in het optimisme, en nu schieten ze volledig door in het pessimisme.

Dat vinden dus niet alleen de analisten van Inside Value, dat vindt ook de CEO!

Als de best geïnformeerde belegger (de CEO van het bedrijf) ook zoveel value ziet, dan is het instappen geblazen.

(Dit komt uit onze gratis nieuwsbrief van 30 januari ’24)

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.