Educatie
Educatie

Daar gaan we weer: wijzigingen box 3 belasting

Joeri 6 januari 2023

De Nederlandse belegger is het inmiddels wel gewend: het getouwtrek over de inkomstenbelasting in box 3. In 2023 staat er opnieuw het een en ander te veranderen. Dit zijn relevante wijzigingen voor Nederlandse beleggers. We geven een overzicht van de hoofdpunten. 

In Nederland wordt het inkomen ingedeeld in drie boxen, waarover vervolgens inkomstenbelasting geheven wordt. In box drie valt het inkomen uit vermogen. Per 1 januari 2023 is er een nieuwe rekenmethode. 

In het oude systeem was er een vast model wat bepaalde welk deel van je vermogen je spaarde, en welk deel je belegde. Onder het nieuwe systeem moet je aan de Belastingdienst doorgeven welk deel van het vermogen in welke van de drie categorieën valt op de peildatum (1 januari).

De drie categorieën hebben vervolgens een vastgestelde rekenrente. Deze rentes zijn door de Belastingdienst bepaald, en zijn voor fiscaal jaar 2023 nog niet definitief. We geven hier de percentages die nu bekend zijn. De categorieën zijn: 

  • Spaargeld: 0,36%
  • Overige bezittingen: 6,17%
  • Schulden: 2,57%

Beleggingen zoals aandelen en obligaties vallen in de categorie ‘Overige bezittingen’, waarbij de Belastingdienst dus rekent met een fictief rendement van 6,17%.  

Over het totale (fictieve) rendement betaal je vervolgens 32% belasting, dit was in 2022 nog 31%. 

Hiermee gaan zowel het fictieve rendement, als de belasting over dit inkomen opnieuw omhoog. Hiertegenover staat echter een verhoging van de vrijstelling. Voor personen zonder fiscaal partner gaat dit naar € 57.000. Voor fiscaal partners is dit het dubbele.

Het effect van de wijzigingen

Het nieuwe stelsel is eerlijker, maar over vrijwel de hele linie gaat de belastingdruk omhoog. Er zijn eigenlijk twee groepen die met het nieuwe stelsel minder belasting betalen: 

  • beleggers met een vermogen net boven de vrijstelling, zij profiteren van de verhoogde vrijstelling
  • vermogende spaarders die niet of nauwelijks beleggen. Zij betaalden eerder belasting over een fictief rendement, wat veel hoger was dan de ontvangen rente

Tot slot: beleggers die vlak voor 1 januari aandelen verkopen en de opbrengst op een spaarrekening zetten worden lager belast. De Belastingdienst heeft al aangegeven hiertegen op te treden, wanneer dit enkel gedaan wordt om belasting te ontwijken. 


Dit is geen belastingadvies, raadpleeg uw financieel adviseur of fiscalist voor de gevolgen voor uw persoonlijke situatie.