Beleggen
Beleggen

+130% winst met ‘saaie’ aandelen

Ronald 24 januari 2024

Vandaag willen we even de verkoop van Ventas uitlichten, dat abonnees van Veilige Havens +130% winst opleverde. Inclusief ontvangen dividenden loopt dat zelfs op tot +150%.

Ventas is een ‘saai’ vastgoedbedrijf gespecialiseerd in seniorenvastgoed.

Een ware groeimarkt door de vergrijzing.

De komende 5 jaar komen er in de VS 24% meer 80+ers bij, waarbij dit versnelt van 525.000 per jaar tot 2026 naar 906.000 per jaar vanaf 2027.

Daarnaast is het aanbod van nieuwe woningen enorm gedaald de laatste jaren en staat het aantal nieuwe projecten op het laagste niveau sinds 2011.

Daar moet u dan toch in investeren, niet?

In Ventas alvast niet meer volgens onze analisten.

Toen Ventas bij Veilige Havens werd opgenomen in de selectielijst bedroeg de waardering minder dan 8 keer de genormaliseerde operationele kasstroom.

Vandaag is dat … 16 keer!

Terwijl het sectorgemiddelde op 13 ligt.

Ventas heeft dus een hogere waardering dan haar sectorgenoten.

De nu al in geprijsde toekomstige groei zal Ventas misschien wel behalen maar zeker niet snel overtreffen.

Van de +130% winst is er dus +/- 100% winst door een stijging van de waardering en +/- 30% winst door groei.

Onze Veilige Havens analisten zien dan een grotere kans dat de groei en aandelen koers gaat tegenvallen dan dat de koers nog verder zal stijgen.

Dit is nu een schoolvoorbeeld van value beleggen.

130% tot 150% winst voor een ‘saai’ vastgoedaandeel is dan ook een prachtig rendement.

Maar niet uitzonderlijk!

En geen toeval.

Veilige Havens heeft een uitmuntend trackrecord van bovengemiddelde rendementen met ‘saai’ / veilige aandelen.

De laatste 2 jaar:

  • 10 verkooporders
  • 8 winstgevend
  • Gemiddeld +58% winst

Nogmaals het bewijs dat ‘saai’ altijd goed is op de beurs.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.