Aandelen
Aandelen

Een zo goed als gratis bedrijf

Ronald 4 augustus 2023
De kracht van een goede turnaround ligt hem in een goede beginthesis en een portie geduld. Op dat eerste deel heb je als analist natuurlijk (veel) invloed, op het tweede gedeelte helaas veel minder. Toch zeker wat de beurskoers betreft. Een perfect voorbeeld werd recent nog besproken in het nieuwste Turnarounds maandrapport.
De beginthesis was perfect en de turnaround materialiseert zich ook zoals voorzien, … echter blijft de beurskoers momenteel nog stevig achter.

Het aandeel dat door onze analisten werd getipt in maart 2021 staat zowaar op het laagste niveau OOIT.
Of moeten we zeggen ‘het goedkoopste niveau ooit’?

Wat was de beginthesis?

Kort samengevat komt de beginthesis neer op het volgende:

  • Een van ‘s werelds grootste commerciële uitbaters van satellieten
  • Hoogtechnologisch bedrijf door dalende trend in televisiegebruik en hoge schuldenlast massaal door beleggers gedumpt
  • Het bedrijf wil omzetdaling in video stagneren en de groei in Network versnellen
  • 4 tot 5,6 miljard éénmalige inkomsten
  • Een extreem lage koers/vrije kasstroom van 4,7x

Hoe staat het bedrijf er nu voor?

Alles verloopt zoals gepland …

De omzet lag vorig jaar met 1,9 miljard euro maar liefst 9,1% hoger dan in 2021.

Ook de EBITDA steeg van 1,09 miljard euro naar 1,105 miljard euro.

De fel geplaagde video business bereikt nog steeds 369 miljoen huishoudens en zo’n 1 miljard mensen per dag met contractverleningen van Sky, Discovery, ProSieben, …

Netwerken maken ondertussen 50% van de omzet uit.

Maar dé voornaamste reden van onderwaardering waren de eenmalige inkomsten van 4 à 5 miljard die het bedrijf zou ontvangen.

Daar werd reeds 977 miljoen dollar van gecashed in fase 1.

Wanneer het bedrijf slaagt in fase 2 tegen het einde van dit jaar, ontvangt het nog eens bijna 3 miljard dollar.

Hiervan werd reeds 70% voltooid waardoor het bedrijf dus vóór loopt op schema.

De kans is dus enorm groot dat dit technologiebedrijf hier in zal slagen.

Gevolg … 3 miljard dollar extra op de rekening voor een bedrijf met een marktwaarde van … 3 miljard dollar.

Een immens bedrag dus.

Wie aan de huidige koers koopt, krijgt dus het volledige bedrijf zo goed als GRATIS.

Een zo goed als gratis bedrijf dat in de toekomst nog een zeer belangrijke en winstgevende rol zal spelen in onze maatschappij.

Tegen 2030 zijn er nog altijd meer dan 35.000 tv-kanalen die satellieten nodig hebben waarbij de HD-tv-kanalen stijgen tot 68% waardoor er twee keer zoveel bandbreedte nodig is.

 

Satellieten zijn en blijven de meest betrouwbare en kost-efficiënte manier om video tot bij de kijkers te krijgen.

Daarnaast is er ook een sterke vraag naar ‘fiber-achtige’ connectiviteit op zee en in de lucht.

Meer dan 200.000 schepen en vliegtuigen vereisen continue breedband maar opereren buiten het bereik van terrestrische netwerken.

Daar is dit bedrijf een van de beste ter wereld in.

Kortom … Turnaround geslaagd!

Het is enkel nog wachten op vuur in de beurskoers.
Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.