Beleggen
Beleggen

Wat Buffett koopt maar niemand ziet

Ronald 9 september 2023

De analisten van Kannibalen – gespecialiseerd in bedrijven die aandeelhouders belonen door in hoog tempo eigen aandelen in te kopen – hebben de transacties van Berkshire Hathaway eens onder de loep genomen. Zij zagen twee interessante trends.

Het beleggingsvehikel van Warren Buffett opende namelijk drie nieuwe posities:

  • DR Horton
  • NVR
  • Lennar

Dit is een heel duidelijk signaal aangezien deze drie bedrijven twee eigenschappen delen.

1. Allereerst zijn het allemaal woningbouwbedrijven. Buffett speelt dus duidelijk in op heropleving van de bouwsector in de VS.

Hierover zijn de analisten enthousiast, omdat ze slechts twee maanden geleden een producent van bouwmaterialen tipten aan de leden:

Wanneer er meer gebouwd wordt zijn er uiteraard meer bouwmaterialen nodig. Deze visie van Buffett belooft dus ook goede tijden voor deze Kannibaal.

Maar dat is niet het enige wat deze drie nieuwe aankopen van Buffett gemeen hebben.

2. Het zijn namelijk alle drie ook … Kannibalen!

Alle drie deze bedrijven brachten het aantal uitstaande aandelen over de afgelopen vijf jaar stevig terug:

  • DR Horton: 10,7%
  • NVR: 11,8%
  • Lennar: 12,8%

NVR is zelfs een van de beste en grootste Kannibalen op de financiële markten.

Dankzij het inkoopprogramma van eigen aandelen steeg de beurskoers an minder dan 50 USD naar zo’n 5.500 USD of een stijging van meer dan +10.000%.

Buffett ziet dus duidelijk potentie in deze bijzondere categorie aandelen.

De analisten van Kannibalen zijn het daar natuurlijk volmondig mee eens, maar zien nog meer potentie in een categorie die Buffett liever overslaat…

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.