Analyse
Analyse

Schrijf uw thesis op, en beoordeel deze regelmatig

Joeri 23 mei 2022

Dat rationele beleggers de beste rendementen boeken is algemeen bekend. Iedereen denkt een rationele belegger te zijn, tot ze hun breekpunt bereiken. Dit wordt soms veroorzaakt door hebzucht, soms door angst. 

Op het moment dat de emoties te hoog oplopen laten beleggers hun plan varen. Vervolgens nemen ze geen rationele beslissingen meer. Dit is funest voor het langetermijnrendement. 

“Als een aandeel daalt van $ 4,00 naar $ 0,50 dan is het geen ‘Hold’ meer. Dan is het een ‘Buy’ of een ‘Sell’ – Grondstofbelegger Rick Rule

Daarom is het belangrijk om, voordat u een aandeel koopt, uw thesis op papier te zetten. Dit kan kort en bondig. Beantwoord bijvoorbeeld de volgende vragen:

  1. Waarom koop ik dit aandeel?
  2. Hoe lang verwacht ik het aandeel vast te houden?
  3. Welk rendement verwacht ik?
  4. Op basis van welke ontwikkelingen zou ik mijn thesis moeten herzien?

In de praktijk zou dit er als volgt uit kunnen zien:

Thesis aandeel ABC

Ik koop oliemaatschappij ABC omdat ik het dividend van 5% aantrekkelijk vind. Bovendien verwacht ik dat dit dividend de komende drie jaar met circa 10% per jaar groeit. Tot slot is het aandeel ondergewaardeerd op basis van de vrije kasstroom, ik denk daarom dat de koers in vijf jaar zal verdubbelen. 

Dit zou ik moeten herzien wanneer de olieprijs sterk afwijkt van de huidige olieprijs van rond de $ 100 per vat. 

Herbeoordeling

Vervolgens is het zaak om regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, dit opnieuw te beoordelen. Bepaal hoe de ontwikkelingen binnen het bedrijf, in de markt en op de beurs zich verhouden tot de thesis. Stuur vervolgens bij waar nodig. 

Stel dat na één jaar de prijs van een vat ruwe olie nog steeds $ 100 is en het bedrijf heeft het dividend inderdaad met zo’n 10% verhoogd. Maar de koers van het aandeel is ruimschoots verdubbeld.

Dan is het waarschijnlijk tijd om te verkopen, wanneer er geen andere belangrijke ontwikkelingen zijn. Uw hele verwachte rendement is niet in vijf jaar, maar al in één jaar geboekt. 

Wanneer u dit op papier heeft staan wordt het veel gemakkelijker een rationele beslissing te nemen. In dit scenario ligt hebzucht namelijk op de loer:

“Want misschien verdubbeld de koers nog wel een keer over het komende jaar?”

Dat was geen onderdeel van de thesis, dus is het tijd om winst te nemen. 

Het werken met een kort uitgeschreven plan maakt u een betere belegger. Aan de hand van wat u genoteerd heeft, bepaalt u bijvoorbeeld of een dalende koers een koopkans is, of dat er juist redenen zijn om te verkopen.

3 Aandelen voor de Energie Crisis [Gratis Gids]