Aandelen
Aandelen

Cyclische aandeel met > -50% korting

Ronald 20 oktober 2022

Het beste moment om aandelen in cyclische bedrijven te kopen is op de bodem van de cyclus. Dat klinkt logisch, maar toch halen beleggers op dat moment hun neus op voor deze aandelen. En dan kan je kortingen vinden die oplopen tot maar liefst -50%.

Neem bijvoorbeeld het cyclische bedrijf uit het Income Value Rapport. Dit bedrijf produceert hoog specialistische onderdelen voor de transportsector en de industrie.

Een sector die de eb en vloed volgt van de economie en nu dus door een bodemfase gaat.

Het ideale moment dus om te beleggen.

Schommelingen in omzet

In economisch goede tijden wordt er veel geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de productie van nieuwe vrachtwagens. Dat zorgt voor een hoge vraag naar de producten van dit bedrijf.

Maar in een economische dip, waar beleggers nu voor vrezen, neemt de vraag snel af.

Dit principe zien we bijvoorbeeld aan de omzet over de afgelopen 10 jaar:

Er was een dip tot en met 2016, en daarna een stevig herstel met zeer goede jaren. Toen sloeg de pandemie toe, waardoor ook dit bedrijf geraakt werd.

Maar, de omzet herstelde snel en lag in 2021 alweer een stuk boven de omzet uit 2020.

Lees ook: Aandelen die al minstens 17 jaar iedere maand een dividend betalen

Kannibaal

In de recent verschenen update bespreken de analisten van het Income Value Rapport de kwartaalcijfers. De stijging vergeleken met een jaar eerder is opvallend te noemen:

  • Omzet +10%
  • Bruto winst +8%
  • Netto winst +11%
  • EBITDA +7%
  • Winst per aandeel +25%

Dat is een hele stevige groei.

Bovendien groeit de winst per aandeel veel sneller dan de overige cijfers. De oorzaak: het aantal uitstaande aandelen daalt in hoog tempo:

Dit bedrijf is namelijk een echte Kannibaal, waarbij management haar cyclische industrie juist in het voordeel van de aandeelhouders laat werken.

Wanneer de koers laag is, koopt ze namelijk zeer veel eigen aandelen in. Zo daalde het aantal uitstaande aandelen over de afgelopen vijf jaar met ruim +36%.

Waarvan in het laatste jaar, toen de waardering zeer laag was, zelfs met +11%.

Dat is in één jaar tijd dus al een rendement van +11% voor de aandeelhouders.

Daarnaast is dit bedrijf nog lang niet klaar met het teruggeven van kapitaal aan de aandeelhouders.

Onder het lopende aandeleninkoopprogramma is namelijk nog ruimte om nog eens +37% van de aandelen in te kopen.

Dit zorgt, ondanks het cyclische karakter, voor een explosieve groei van de winst per aandeel.

Dankzij dit principe steeg de winst per aandeel over de afgelopen 10 jaar met +275%.

Winstgroei versus koers

Dankzij het constante inkopen van eigen aandelen stijgt de winst per aandeel dus veel sneller dan de totale winst. Zoals we opnieuw duidelijk zagen bij de meest recente kwartaalcijfers.

Terwijl de winst per aandeel in de afgelopen 10 jaar met +275% steeg, ging de koers met slechts +43% omhoog.

Het aandeel is de afgelopen jaren dus veel goedkoper geworden.

De koers beweegt bovendien al sinds eind 2016 zijwaarts, terwijl de winst per aandeel sindsdien verviervoudigd is.

De waardering is daardoor gedaald van 25 keer de winst naar zo’n 7 keer de winst. Terwijl de prognose is dat dit bedrijf in 2022 de hoogste winst per aandeel ooit boekt.

Daarom komen de analisten van het Income Value Rapport ook tot een fair value die +100% boven de huidige koers ligt.

Deze fair value stijgt alleen maar sneller zo lang de koers laag blijft. Aangezien het bedrijf de lage waardering blijft gebruiken om eigen aandelen in te kopen.

P.S. Meer informatie over beleggen in ‘Kannibalen van de beurs’? Klik hier

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze mailing.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.