Aandelen
Aandelen

Dé favoriete Kannibaal om NU te kopen

Ronald 19 januari 2024

Ons team van analisten blijft onder de indruk van de CEO van een van de bedrijven uit de selectielijst van Kannibalen. Voor wie nog niet bekend is met deze term: dit zijn bedrijven die veel aandeelhouderswaarde creëren door op de juiste manier (veel) eigen aandelen in te kopen.

Amper twee maanden geleden schreven we ook al over dit bedrijf en deze CEO. Toen in de mail met de titel: “Gaat de CEO dit bedrijf van de beurs halen?!”.

We schreven over de verrassende, en heel eerlijke, uitspraken die de CEO deed over het inkopen van eigen aandelen en hoe dit mogelijk zou leiden tot het van de beurs halen van het bedrijf.

De analisten zagen dat – in combinatie met de uiterst sterke operationele resultaten van de onderneming – als koopsignaal.

Sinds die nieuwsbrief, in amper twee maanden tijd, is de koers nog eens met zo’n +14% gestegen. Dat is meer dan de S&P 500, AEX, BEL 20 en zelfs meer dan de Nasdaq 100.

Dit is een Kannibaal in actie.

Hiermee is dit ook weer een succesvolle upgrade van de analisten van Kannibalen!

Hier is de kracht zichtbaar van gespecialiseerde analisten, die werken met een geconcentreerde selectielijst.

Ze volgen alle aandelen uit de selectielijst op de voet. Ieder aandeel krijgt regelmatig een nieuw advies, op basis van de actuele ontwikkelingen.

Sinds de laatste upgrade naar Kopen is dit aandeel al met +77% gestegen, maar toch zien de analisten van Kannibalen nog veel meer opwaarts potentieel.
Leasemaatschappij voor de luchtvaart

Daarom hebben ze nu een diepgaande update over dit bedrijf gepubliceerd, exclusief voor abonnees van Kannibalen.

In deze update gaan de analisten niet alleen in op de ontwikkelingen binnen het bedrijf, maar kijken zo ook naar de trends binnen de sector en de sterke stappen die het managementteam onderneemt.

Dit bedrijf heeft in de basis een eenvoudig businessmodel, maar het managementteam maakt hier het verschil. Het betreft namelijk een leasemaatschappij voor commerciële vliegtuigen. Haar bedrijfsmodel is simpel.

Ze trekt voordelig kapitaal aan, en koopt hiermee vliegtuigen. Vervolgens verhuurt deze vliegtuigen aan luchtvaartmaatschappijen.

Het verschil tussen de kosten van de financiering en de opbrengst van de lease is de marge.

Wie dieper kijkt, ziet echter dat de CEO op veel meer manieren waarde weet te creëren. Deze CEO is namelijk een echte ‘dealmaker’.

Hij heeft veel geduld, en slaat genadeloos toe wanneer er echte kansen zijn.

Twee recente voorbeelden:

1. De redder van Boeing en Airbus

De laatste keer dat ze in bulk vliegtuigen kochten van een producent was… in het voorjaar van 2020. Toen heerste er vanwege de pandemie totale chaos, en zagen Boeing en Airbus dat klanten massaal orders annuleerden.

Om niet in financiële problemen te komen was er acuut een koper nodig. Een koper die in één keer veel vliegtuigen kon afnemen. Toen sloeg de CEO toe tegen een bodemprijs.

2. Timing overname

Een vergelijkbare deal deden ze in 2021, maar dan met een overname. Door een combinatie van factoren, waaronder de pandemie, kwam een groot conglomeraat in financiële problemen.

Het conglomeraat had acuut geld nodig en daarom verkochten ze allerlei bedrijfsonderdelen, waaronder een onderdeel dat zich richtte op vliegtuiglease.

De CEO kon dit bedrijfsonderdeel ver onder de boekwaarde overnemen, omdat er in 2021 bar weinig partijen waren die wilden investeren in de luchtvaartsector.

Deze twee transacties leken op dat moment misschien risicovol, maar de directie kent dit bedrijf door en door, en ze weet waar ze mee bezig is.

Zo creëert ze momenteel veel aandeelhouderswaarde door de mismatch tussen de waardering van de activa (de waarde van vliegtuigen) en de waardering van het aandeel.

Hier staan de analisten van Kannibalen uitgebreid bij stil in de analyse, omdat deze ‘verborgen waarde’ de koers hoger en hoger zal stuwen.
Koopt 20% van de aandelen in één jaar

Dit zien we de laatste kwartalen al in de praktijk. Ze verkoopt vliegtuigen ver boven de boekwaarde, en koopt met de opbrengst eigen aandelen in via een speciale constructie.

Daarmee kan ze aandelen inkopen… ver onder de boekwaarde.

In de eerste drie kwartalen van 2023 kocht ze op deze manier al bijna 15% van de uitstaande aandelen in. Ze is dus op weg om in één jaar 20% van de aandelen in te kopen, ongekend!

Alleen al door dit inkoopprogramma worden alle andere aandelen +25% meer waard!

Ingekochte aandelen als percentage van het totaal op 1-1 van het betreffende jaar

Dit zet een dubbele motor op de groei in boekwaarde per aandeel. Het resultaat is verbluffend: over het afgelopen jaar groeide de boekwaarde per aandeel met meer dan +20%.

In het meest recente afgesloten boekjaar steeg de gecorrigeerde winst per aandeel zelfs met +34%.

De analisten van Kannibalen zien concrete signalen, die ze in de analyse behandelen, dat ze voorlopig een hele sterke groei kan vasthouden.

Daarom konden ze de fair value van het aandeel verhogen, en bestempelen ze het aandeel, ondanks de gestegen koers, nog steeds als koopwaardig.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.