Beurs
Beurs

Dividendaandelen verslaan de beurs met gemak

Joeri 9 oktober 2019

Het rendement van bedrijven die consequent een dividend betalen of zelfs het dividend verhogen verslaat dat van bedrijven zonder dividend. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar de historische data is duidelijk. Het is een van de vele voordelen van beleggen in dividendaandelen.

In onderstaande tabel staat het gemiddelde jaarlijkse rendement en de volatiliteit van de S&P 500 (gelijk gewogen) over de periode van 1973 tot en met 2017. Het rendement en volatiliteit wordt vergeleken met verschillende categorieën dividendbetalers uit dezelfde index.

Bron: Hartford Funds

En wat blijkt: dividendaandelen doen het beter dan non-dividendaandelen. Het hoogste rendement en de laagste volatiliteit vinden we bij de dividend groei aandelen. Het verschil in rendement ten opzichte van de bedrijven die geen dividend uitbetalen is, met 10,1% versus 2,6%, substantieel.

Dividend: al 100 jaar beste van de klas

Hierbij moet opgemerkt worden dat sinds begin jaren ‘80 er sprake is van dalende rentes, wat gunstig is voor dividendaandelen. Dat kan de resultaten in de periode 1973 – 2017 beïnvloed hebben. Maar onderzoeken over langere periodes geven hetzelfde beeld.

Onderstaande grafiek toont het rendement over bijna 100 jaar. Ook in die periode, van 1927 tot en met 2014, presteren de dividendbetalers aanzienlijk beter dan de non-dividendaandelen. De beursgenoteerde bedrijven die geen dividend uitbetalen vallen qua rendement in de laagste categorie. Dat is opvallend, want in die categorie vallen de meeste groeiaandelen.

Waarom dividendaandelen beter zijn dan groeiaandelen

Maar hoe kan dat?

Groeiaandelen herinvesteren alle beschikbare winst en cash flow in het bedrijf. Dit zou toch tot betere resultaten moeten leiden? Dat het gemiddelde rendement achterblijft heeft twee oorzaken: koerscorrecties en allocatie van kapitaal binnen de onderneming.

Bedrijven die zich focussen op groei hebben hun uitdagingen. Soms is de markt, eerder dan verwacht, verzadigd van het product. Of er zijn onverwachte ontwikkelingen qua technologie, voorkeur van de consument of de concurrentie.

Dit kan de toekomst van het bedrijf of product onzeker maken. Wanneer het aandeel hoog is gewaardeerd, omdat beleggers bovengemiddelde groei verwachten, kan dit leiden tot een forse correctie van de koers.

Daarnaast geldt: hoe groter het bedrijf wordt hoe moeilijker het wordt om groei vast te houden. Ze moeten constant investeren in groei.

Het vinden van voldoende winstgevende groeimogelijkheden wordt een steeds groter probleem. Een bedrijf wat veel winst en vrije cash flow produceert zal alsnog buiten de core business moeten zoeken naar mogelijkheden om de groei vast te houden. Soms pakt deze diversificatie goed uit en wordt er een nieuwe groeimarkt aangeboord. Maar soms leidt het tot een verkeerde allocatie van kapitaal. Bijvoorbeeld door te veel, te dure of onnodige acquisities.

Dividend = Kwaliteit

Het feit dat een bedrijf dividend betaalt maakt het niet immuun voor bovenstaande risico’s. Maar er zijn honderden bedrijven die al decennia lang een constant, of zelfs stijgend, dividend uitbetalen. Dit ondanks recessies, oorlogen, sterk wisselende grondstofprijzen en de veranderende markt. Deze organisaties hebben bewezen dat ze een stabiel bedrijf met een gezonde cashflow hebben.

Wanneer men een, soms aanzienlijk, percentage van de winst uitbetaalt aan de aandeelhouders moet er streng gekeken worden naar acquisities of investeringen. Het management moet verantwoord met kapitaal om gaan.

Zowel met het aangaan van schulden als het herinvesteren in het bedrijf. Er kunnen minder grote risico’s genomen worden want vergissingen kunnen het dividend in gevaar brengen. Het verlagen of stoppen van het dividend kan de koers enorm doen dalen. En die beurskoers heeft vaak weer effect op de bonussen van het management.

Er spelen dus allerlei belangen om het dividend te blijven betalen en/of te blijven verhogen. Deze verplichting zorgt voor een gedisciplineerd managementteam wat alleen investeert in de meest belovende projecten en zich richt op de lange termijn. Dit leidt tot succesvollere ondernemingen, wat zich vertaalt in een bovengemiddeld rendement.

✅ Goedkoop aandeel dat 15% per jaar kan opleveren [GRATIS Gids]