Aandelen
Aandelen

Is dit de volgende multi bagger Kannibaal?

Ronald 7 juli 2024

De analisten van Kannibalen hebben nét een nieuwe aandelentip gepubliceerd, met ‘multi bagger’ potentieel.

We lieten eerder al zien hoe een succesvolle Kannibaal zoals NVR de koers met een factor 1.360 kan laten stijgen. Een investering in dat aandeel steeg daarmee van € 10.000 tot een duizelingwekkende € 13,6 miljoen.

Dat kan met Kannibalen.

Het aandeel wat de analisten nu tippen kan dit herhalen.

Misschien nog wel makkelijker, het betreft namelijk een klein Software as a Service aandeel, en het leveren van softwarediensten staat bekend om de vrijwel oneindige schaalbaarheid.

Onze analisten zijn zo positief over dit aandeel omdat ze net een grootschalige transformatie heeft afgerond.

Dit was zeer succesvol, en hiermee is het bedrijf met recht een SaaS bedrijf geworden. Kijk maar:

Wat het management heeft bereikt in slechts drie jaar is echt indrukwekkend.

Een paar hoofdpunten:

  • Maandelijkse gebruikers van de app: +1.000%
  • Gebruik AI-assistent: +250%
  • Telefoontjes naar de klantenservice per gebruiker: -20%
  • Omzet onder contract: +40%
  • Omzet uit SaaS-product: +125%

Dat is nog eens moderniseren! De nieuwe digitale diensten slaan aan, waardoor de omzet snel groeit.

Bovendien levert dit ook nog eens hogere marges op, onder andere dankzij de daling van het aantal telefoontjes naar de klantenservice.

Aandeleninkoop tegen lage waardering
Maar het echte vuurwerk staat voor later dit jaar gepland. Dit bedrijf heeft namelijk een ‘ouderwets’ bedrijfsonderdeel verkocht.

Hiermee wordt ze een SaaS-aandeel pur sang én ze gaat de opbrengst voor een groot deel gebruiken om eigen (goedkope) aandelen in te kopen.

Dat is dubbel interessant.

Want met de pure focus op het moderne aanbod zullen de kasstromen nog sneller stijgen door schaalvoordelen. Het inkopen van eigen aandelen is zeer lucratief gezien de lage waardering.

Dit is namelijk een jong en vrij onbekend bedrijf, wat de markt nog niet op waarde schat.

De analisten van Kannibalen hebben een vergelijking gemaakt tussen dit aandeel en de concurrenten, en het resultaat is schokkend te noemen:

Koers-winstverhouding Kannibaal en concurrenten

De analisten hebben drie concurrenten uit dezelfde sector gevonden (hierboven concurrent 1, 2 en 3). Maar deze zijn lang niet zo modern als dit bedrijf.

Er zijn ook wat grotere spelers die wel moderne software hebben (hierboven concurrent A, B en C), maar die missen juist de specialisatie van deze Kannibaal.

Waar ze het ook mee vergelijken, deze Kannibaal is hoe dan ook veel voordeliger. Van die onderwaardering maakt ze gebruik door het aandeleninkoopprogramma te vervijfvoudigen.

De analisten van Kannibalen verwachten de komende jaren de perfecte combinatie:

  • Hogere winst en kasstroom
  • Hogere waardering van het aandeel
  • Veel minder uitstaande aandelen

Dat kan maar één ding betekenen: een ware koersexplosie.

Aandelen in dit vroege stadium worden nooit opgepikt door de grote media. Maar wel door onze gespecialiseerde analisten, die kansen vinden op plekken die de rest negeert.

Dit aandeel is nu nog onbekend, maar dat kan de komende maanden wel eens veranderen.

Meer weten? Neem dan een abonnement op Kannibalen! 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.