Educatie
Educatie

Joël Greenblatt over het nieuwe Value Beleggen

Ronald 11 december 2018

Hedgefundmanager Joël Greenblatt is een legende op de beurs. In onderstaand interview praat hij over de huidige waardering van de Amerikaanse aandelen. Maar ook het traditionele value beleggen komt ter sprake. Volgens Greenblatt moet men value beleggen herdefiniëren zodat het nooit uit de mode geraakt.

Wie is Joël Greenblatt

Joël Greenblatt

Foto Credit: onderstaande YouTube video Bloomberg

Greenblatt is een legendarische value-belegger, vooral dankzij zijn boek ‘The Little Book that Beats the Market’, waarin hij zijn ‘Magische Formule’ uiteen zet. Het boek werd een bestseller die iedere belegger in zijn kast moet hebben staan.

Greenblatt kijkt vooral graag naar bedrijven die in speciale situaties zitten, zoals een faillissement, een herstructurering, spin-offs en fusies. Volgens hem worden deze aandelen vaak genegeerd terwijl juist daar de grootste winsten kunnen behaald worden. Hij ontdekt graag ondergewaardeerde, maar kwalitatieve aandelen.

Hij begon zijn hedgefund, Gotham Capital, in 1985 met 7 miljoen dollar. Vandaag heeft hij meer dan 7 miljard dollar onder beheer. Hij is een van de weinige beleggers die zich tot de +30%-club mag rekenen, m.a.w. die over een lange periode gemiddeld meer dan 30% rendement per jaar genereert.

Greenblatt over de Amerikaanse aandelenmarkt

Volgens de manager van Gotham Capital bevindt de S&P 500 zich momenteel op een waardering in het 22ste percentiel. Dat betekent dat de Amerikaanse beurs in 78% van de laatste 3 decennia goedkoper was dan vandaag, in 22% duurder.

Dit impliceert dat we de komende jaren een rendement mogen verwachten van 4% à 6% op jaarbasis, tegenover +/- 10% voor het historisch gemiddelde. Wanneer de S&P 500 morgen 15% à 20% zou dalen, zitten we terug op het niveau dat een jaarlijks rendement van 10% kan opleveren.

Maar … zegt Greenblatt, dat betekent niet dat er een beurscrash moet komen. Het kan ook dat de beurs de komende jaren 4% à 6% per jaar zal stijgen terwijl de winsten sneller toenemen. Een periode van zijwaartse koersen met stijgende winstcijfers kan de waardering ook terugbrengen naar een historisch gemiddeld niveau.

Joël Greenblatt zit vooral ‘short’ op aandelen die noteren aan een koers/winstverhouding van 50 à 100 of bedrijven die veel geld verliezen. Hier bevinden zich veel technologiewaarden. Gotham Capital heeft zo’n 100 aandelen short omdat historisch gezien deze groep aandelen de slechtste investeringen zijn. Er zullen ook enkele winnaars tussen zitten, maar dat zijn vooral de bekende namen … omdat ze gewonnen hebben. Maar als groep is dit de slechtst mogelijke beleggingsstrategie.

Daarom dat men voor de ‘long’ posities liever kijkt naar bedrijven met 7%, 8%, 9% free cash flow yield.

Het vrije cashflowrendement is een financiële ratio die de vrije kasstroom per aandeel meet met de marktwaarde per aandeel. De ratio wordt berekend door de vrije kasstroom per aandeel te delen door de aandelenkoers.

Het ‘moderne’ value beleggen

Joël Greenblatt kijkt niet naar value-aandelen in de vorm van lage koers/winstverhouding, lage koers/omzet of lage koers/boekwaarde. Maar eerder in termen van hoge free cash flow yield in combinatie met een hoog rendement op kapitaal. Dat betekent dat ze hun kapitaal goed alloceren.

Return on Capital (RoC) of het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) is een financiële ratio die de winstgevendheid van een bedrijf en de efficiëntie waarmee het kapitaal wordt gebruikt, meet. Hiertoe wordt de bedrijfswinst (ebit of earnings before intrest and taxes) afgezet tegenover de som van het eigen vermogen en het intrestdragend vreemd vermogen. Om vertekeningen te vermijden, kunnen uit het bedrijfsresultaat eerst de uitzonderlijke elementen worden weggefilterd. – Bron: Graydon

Wanneer je op die manier een bedrijf kunt waarderen, en het dan kan kopen voor een lagere prijs, heb je een ‘moderne’ manier van value beleggen die nooit uit de mode geraakt.

Transitie van Groei naar Value

Ook Joël Greenblatt merkt op dat er een transitie gaande lijkt van groeiaandelen naar value-aandelen. Volgens de beursgoeroe zullen er nog steeds goede groeibedrijven zijn die goede resultaten publiceren en hun hoge waardering rechtvaardigen. Maar als groep zijn groeiaandelen wat te ver vooruit gelopen op de realiteit.

Wat de reset van groei naar value in gang kan zetten? ‘Dat weet ik niet,’ zegt Greenblatt, ‘maar zo werkt de beurs nu eenmaal. Wanneer de balans te ver overhelt naar de ene kant, komt er op een gegeven moment een beweging naar de andere kant.’

Zo verdienen de meest succesvolle beleggers hun miljoenen.

Deze legendarische beleggers geraakten niet alleen aan de top, ze blijven ook aan de top.