Educatie
Educatie

7 tijdloze principes van value-beleggen

Ronald 30 maart 2021

We hebben internet, tradingbots, algoritmes, … waarom zou je dan als belegger nog teruggrijpen naar de filosofie van 100 jaar geleden? De meeste beleggers hebben nog nooit gehoord van Benjamin Graham. Nochtans is hij de grondlegger van het value-beleggen. Hij was de leermeester van Warren Buffett, een van de beste beleggers ooit. En zijn principes kan je omschrijven als een wiskundige wetmatigheid: ze werken altijd wanneer je ze juist gebruikt. 

Zoals jij geleerd hebt dat één plus één twee is, heeft Warren Buffett de principes van Benjamin Graham geleerd als een wetmatigheid die (bijna) altijd klopt bij beleggen.

Buffett bouwde rond deze principes een imperium op dat een van de grootste bedrijven ter wereld werd. Een beter bewijs voor de kracht van deze principes is er niet.

Wat zijn die principes van beleggen?

We zetten ze even op een rijtje en bespreken ze daarna uitgebreid.

-1. Beleggen in bedrijven

-2. Niemand kent de toekomst

-3. Je moet je beschermen tegen de toekomst

-4. Beleggen wordt gedreven door irrationele krachten

-5. Terugkeren naar het gemiddelde is een fundamentele wet op de beurs

-6. Maak gebruik van de volatiliteit

-7. Ken de belegger in jou

 

-1. Beleggen in bedrijven

Volgens Benjamin Graham moet je niet beleggen in aandelen, maar in bedrijven. Je moet een aandeel zien als een deel van een bedrijf. Wanneer je – als je geld genoeg had – geen intentie hebt om heel het bedrijf te kopen, moet je ook geen deel van het bedrijf kopen.

Bedrijven hebben een intrinsieke waarde. Een aandeel wordt gewaardeerd op basis van die intrinsieke waarde. Op lange termijn stijgen of dalen aandelen op basis van de evolutie van deze intrinsieke waarde.

-2. Niemand kent de toekomst

Ondanks wat analisten je willen laten geloven, is er niemand die de toekomst kan voorspellen. Op basis van economische gegevens, politieke gebeurtenissen, globale trends, … proberen ze te achterhalen wat de toekomst kan brengen. Hoewel het verleden een goede basis kan zijn om de toekomst te voorspellen, blijft het onbetrouwbaar, zegt Benjamin Graham.

Graham raadt dan ook aan om de intrinsieke waarde van een bedrijf niet te baseren op toekomstige trends.

Veilig beleggen aan de hand van een checklist

-3. Je moet je beschermen tegen de toekomst

Omdat niemand kan zeggen wat de toekomst gaat brengen, moet je jouw keuze voor aandelen hier ook niet op baseren. In plaats van naar de toekomst te kijken om winst te maken, raadt Graham aan om je van toekomstige verliezen te beschermen door het risico te verlagen. De beste manier om het risico te verlagen, is door een veiligheidsmarge in te bouwen op de intrinsieke waarde.

De veiligheidsmarge van Benjamin Graham is een van de fundamenten van het value-beleggen. Hij legt dit als volgt uit:

Wanneer je een brug bouwt die op piekmomenten 10.000 ton moet dragen, bouw je geen brug die 10.000 ton kan dragen, maar bouw je een brug die 20.000 ton kan dragen.

Wanneer jouw berekening van 10.000 ton verkeerd is, en de brug moet meer dragen op piekmomenten, dan zal de brug die werd berekend op 20.000 ton nog steeds standhouden.

Dit moet je ook toepassen op aandelen. Wanneer jij berekent dat een aandeel een intrinsieke waarde heeft van 100 euro, moet je het aandeel niet kopen aan 100 euro maar aan 70 euro. Een onverwachte gebeurtenis of een fout in jouw berekening reduceert het potentiële verlies tot een minimum wanneer je aan 70 euro koopt in plaats van aan 100 euro.

-4. Beleggen wordt gedreven door irrationele krachten

Beleggers en zakenmensen zijn vaak zeer intelligente mensen en toch worden hun handelingen vaak gedreven door emotionele beslissingen. Keer op keer gaan financiële markten door periodes van angst en hebzucht die zelfs de slimste koppen kunnen misleiden.

Deze emoties zorgen ervoor dat beleggers de prijs omhoog bieden tot irrationele extremen bij goed nieuws en omlaag duwen tot irrationele dieptes bij slecht nieuws. Beleggers hebben altijd de neiging om te overdrijven.

Graham omschrijft dit aan de hand van Mr. Market.

Mr. Market kan zich optimistisch voelen en biedt aan om aandelen van jouw bedrijf te kopen, zelfs boven zijn eigen schatting van de waarde. Maar op een andere dag kan Mr. Market zich pessimistisch voelen. Dan wil hij de aandelen van jouw bedrijf verkopen, zelfs onder de prijs van zijn eigen schatting van de waarde.

Je bent als belegger niet verplicht om het eens te zijn met Mr. Market, maar zijn mood-swings bieden jou wel de mogelijkheid om er gebruik van te maken.

-5. Terugkeren naar het gemiddelde is een fundamentele wet op de beurs

De terugkeer naar het gemiddelde is een sterke kracht op de financiële markten. Het is een simpel, maar krachtig concept. Financiële markten overdrijven naar boven en beneden toe en zullen altijd terugkeren naar het gemiddelde.

Wanneer iets boven de trendlijn (rode lijn) noteert, zal het terug dalen. Wanneer iets onder de trendlijn noteert, zal het terug stijgen.

Dit zie je niet alleen op de financiële markten, maar ook bij bedrijven. Kwalitatieve bedrijven zullen na ondermaatse periodes de resultaten weer zien aantrekken terwijl na bovenmaatse periodes de resultaten weer afvlakken.

Volgens Graham kunnen goede bedrijven met goede managers een bepaald rendement op de investeringen boeken in de loop van de tijd. Daar de toekomst onzeker is, zullen zwakke jaren gevolgd worden door een terugkeer naar de gemiddelde winstgevendheid. In dat geval is geduld de beste raadgever.

-6. Maak gebruik van de volatiliteit

Financiële markten zijn per definitie volatiel. Daar moet je als belegger tegen kunnen. Maar in plaats van iedere keer in paniek op de verkoopknop te drukken wanneer aandelen dalen, zijn het juist momenten waarop je de beste investeringen kan doen. Laat Mr. Market niet jouw emoties en gemoedstoestand bepalen.

Volatiliteit naar boven en naar beneden geeft beleggers de kans om laag te kopen en hoog te verkopen. Het is de natuur van de markten om op en neer te gaan, het is een kans voor beleggers om er gebruik van te maken.

-7. Ken de belegger in jou

Er is niets zo belangrijk om succesvol te beleggen dan te beseffen welke belegger jij bent. Wanneer je tegen jouw principes of filosofie in gaat beleggen, ga je ongetwijfeld fouten maken. Benjamin Graham onderscheidt 2 groepen beleggers.

Actieve beleggers vs. Passieve beleggers

Volgens Graham moet een actieve belegger veel tijd en energie steken in zijn zoektocht naar goede aandelen en in zijn leerproces om een goede belegger te worden. Hoe beter de kwaliteit hoe hoger het rendement. Een actieve belegger is constant bezig met beleggen.

Wanneer je het niet kan opbrengen om de nodige tijd en energie erin te steken, kan je beter een passieve belegger worden met een lager rendement.

Speculant vs. Investeerder

Niet alle beleggers zijn investeerders. Een investeerder ziet een aandeel als een deel van een bedrijf en de aandeelhouder als een eigenaar van het bedrijf. Al de rest is een speculant. Voor een speculant is een aandeel alleen maar waard wat iemand ervoor wil betalen.

Er zijn intelligente speculanten en er zijn intelligente investeerders. Er zijn actieve beleggers en er zijn passieve beleggers. Dit zijn verschillende manieren om te beleggen, maar de sleutel tot succes ligt erin om te weten wat bij jou past.