Beurs
Beurs

Het rendement in één jaar doet er niet toe

Joeri 16 augustus 2023

Een van de moeilijkste onderdelen van het beleggen is het focussen op de lange termijn. Zeker aangezien nieuws en koersontwikkelingen je emoties dagelijks beïnvloeden. Zo was je in 2022 bijvoorbeeld opgelucht wanneer je weinig technologieaandelen in je portfolio had. Maar misschien heb je hier in 2023 spijt van. 

Voor degenen met spijt hebben we direct goed nieuws: dit ene jaar doet er niet toe. Alleen het rendement op de lange termijn is van belang. Je moet alleen een hele reeks aan kortetermijnemoties overwinnen om een hoog langetermijnrendement te boeken. 

De korte termijn – wat enkele maanden, kwartalen, of in extreme gevallen zelfs jaren kan beslaan – is namelijk misleidend. Kijk maar naar de rendementen van de winnaars van 2023:

  • NVIDIA +226%
  • Meta +155% 
  • Tesla +147%
  • Carnival +136%
  • Royal Caribbean +124%

Winsten tot wel 226%. Fenomenale rendementen van dit selecte groepje, deze aandelen had je dus moeten hebben!

Toch?

Dat ligt er maar net aan wanneer je ze had gekocht. Dit zijn namelijk de rendementen van deze vijf ‘winnaars’ in 2022:

  • NVIDIA -51%
  • Meta -63% 
  • Tesla -72%
  • Carnival -63%
  • Royal Caribbean -41%

Geen honderden procenten winst, maar verliezen tot wel 72% in één kalenderjaar. Rendementen in één kalenderjaar zeggen vrij weinig. In deze gevallen is het hoge rendement uit 2023 is namelijk het herstel van een dramatisch 2022. 

Wanneer we van deze groep het dramatische 2022 combineren met het extreem goede 2023 zien we namelijk over het algemeen gematigde prestaties. Tesla, Carnival en Meta staan over deze periode nog in het rood. Royal Caribbean presteert aardig met een plus van 35%, en NVIDIA (+72%) blijft de uitzondering die de regel bevestigt. 

Het draait om de lange termijn

Feit blijft dat je rendementen over een langere periode moet beoordelen. In een enkel jaar zijn er altijd uitschieters naar boven of beneden. Beleggers hebben de neiging om wilde koersuitslagen voor waarheid aan te nemen, terwijl dit enkel een weerspiegeling van het marktsentiment is. 

Soms stijgen koersen simpelweg omdat ze in de periode daarvoor flink gedaald waren, of vice versa. Dat zegt natuurlijk niets over de fundamenten van het onderliggende bedrijf. 

Dit wordt goed duidelijk wanneer we de langetermijnrendementen vergelijken met koersuitslagen op de korte termijn.

In de grafiek zie je in het oranje de jaarlijkse rendementen van de S&P 500 sinds 1980. Op jaarbasis schommelen deze hevig: pieken van bijna +40%, maar ook dalen die bijna net zo sterk zijn. Reken maar dat die uitslagen de emoties van beleggers beïnvloed hebben. 

Maar let vooral op de blauwe lijn. Dit is het rollende gemiddelde rendement van de voorgaande 30 jaar: de lange termijn. En wat blijkt: al die heftige koersuitslagen van jaar tot jaar hebben nauwelijks impact op de rendementen van de lange termijn. 

Conclusie

Op de beurs zijn goede en slechte jaren. Deze kunnen je fantastisch, of verschrikkelijk, laten voelen. Maar zelfs de meest heftige jaren hebben nauwelijks invloed op het langetermijnrendement, mits je belegd blijft. 

Soms werkt alles op de beurs, soms werkt niets. Er is daarbij altijd wel iets om je zorgen over te maken. Vorig jaar dachten we dat de daling eindeloos was. Dit jaar is de vrees dat de markt te snel stijgt en dat er een correctie volgt. 

Het is de menselijke aard om te kijken naar de korte termijn, maar in het beleggen doet alleen het rendement op de lange termijn er toe. Succesvol beleggen is voor geduldige mensen.

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.