Beurs
Beurs

Hecht niet te veel waarde aan de waardering van de beurs

Joeri 20 augustus 2023

De titel van deze blog lijkt misschien een vreemde uitspraak van Value Jagers: het platform wat succesvol jaagt op ondergewaardeerde aandelen. Natuurlijk is de waardering van een individueel aandeel belangrijk, maar beleggers laten zich vaak afschrikken door de waardering van de beurs als geheel. 

We krijgen vaak vragen van leden of dit wel het moment is om aandelen te kopen. Want:

  • ‘er komt een nieuwe beurscrash aan’ 
  • ‘de beurs is zo duur’
  • ‘ik wacht wel op een beter instapmoment’

Wanneer we kijken naar de CAPE-Ratio, een van de beste graadmeters op dit gebied, hebben deze twijfelende beleggers volkomen gelijk. 

Econoom Robert Shiller ontwikkelde de CAPE-Ratio: een koers-winstverhouding voor de beurs, gecorrigeerd voor de cyclische bewegingen van de economie. 

Voor de Amerikaanse beurs is deze ratio gemiddeld 17,4 sinds 1871. Momenteel is deze met bijna 31 bijna twee keer zo hoog. Dus ja, aandelen zijn als groep momenteel erg duur.

Maar dat is vergeleken met het gemiddelde over een periode van meer dan 150 jaar. Dat is een extreem lange periode om gemiddelden te vergelijken met de huidige situatie. 

Sinds 1990 zijn er bijvoorbeeld maar twee periodes geweest waarbij de ratio onder het gemiddelde lag: 12 maanden in 1990 / 1991 en een periode van 10 maanden in 2008 / 2009. Let wel, in deze maanden was de beurs niet voordelig, enkel onder het gemiddelde.

Desondanks waren beiden achteraf uitstekende momenten om te kopen, maar dat is niet het punt wat we willen maken. 

We proberen hiermee namelijk aan te tonen dat wachten op een waardering onder dit historische gemiddelde weinig zinvol is. In de afgelopen 30+ jaar bood dit maar twee koopkansen. Bovendien is het al 14 jaar geleden dat de ratio voor het laatst onder het gemiddelde lag.

Een dure beurs kan altijd duurder

Op maandbasis is er sinds 2009 geen ratio onder de 19,6 geweest. Sinds 2010 lezen we dan ook in de media dat de aandelenmarkt aan de prijzige kant is. Wie toen verkocht, ‘om te wachten op een beter instapmoment’ miste dit: 

S&P 500 sinds 2010

Een van de sterkste rally’s uit de geschiedenis. Een samengesteld rendement van bijna 14% per jaar, ver boven het gemiddelde. 

Zelfs dit decennium boekt de S&P 500 tot nu toe een rendement van 11% per jaar, ondanks:

  • pandemie inclusief grootschalige lockdowns
  • inflatie op het hoogste niveau in 40 jaar
  • agressieve renteverhogingen van de Centrale Banken

Dat wil niet zeggen dat dit voor altijd door zal gaan. Op een gegeven moment zal de periode van bovengemiddeld hoge rendementen, afgewisseld worden door een periode van rendementen onder het gemiddelde. Zo werkt het gemiddelde immers. 

Maar het is belangrijk om te realiseren dat dit niet te voorspellen is. Simpelweg niet investeren omdat de beurs ‘te duur’ is, is geen goede reden. Ook in een dure markt zijn altijd koopkansen te vinden bij individuele aandelen

Het is ontzettend moeilijk, en misschien wel onmogelijk, om te voorspellen wat de beurs op korte termijn zal doen. Het is echter wel mogelijk om met enige zekerheid te voorspellen wat sterke bedrijven op de lange termijn zullen doen. Namelijk; groeien en meer winst maken.

Zolang je die bedrijven koopt, tegen een acceptabele waardering, valt er in vrijwel ieder beursklimaat een mooi rendement te behalen. De waardering van de beurs als geheel is hierin nauwelijks een factor van belang. 

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.