Beurs
Beurs

Dit mag je in vijf jaar van de beurs verwachten

Joeri 11 september 2023

Beleggen wordt steeds eenvoudiger én voordeliger. Vroeger was het zeer kostbaar om transacties te doen, en kon het vaak alleen per 100 aandelen. Mede daardoor hielden beleggers in de jaren ‘50 van de vorige eeuw aandelen gemiddeld acht jaar aan. Uit onderzoek van Reuters blijkt dat dit inmiddels gedaald is tot gemiddeld minder dan zes maanden.

Het is dankzij de smartphone erg gemakkelijk, een vaak bijna gratis, om aandelen te kopen en verkopen. Hierbij nemen beleggers vaak grote risico’s, terwijl ze toch de index niet evenaren. We merken dat veel beleggers zelfs niet weten wat ze van de beurs mogen verwachten. 

In dit blog gaan we in op wat je van de beurs mag verwachten, in een periode van vijf jaar. We gebruiken hiervoor de S&P 500, de belangrijkste index ter wereld, waar bovendien veel data van beschikbaar is. 

De periode van vijf jaar lijkt ons voor veel beleggers realistisch, als minimale tijdspanne. Sinds 1926 is het rollende rendement voor periodes van vijf jaar als volgt: 

Wanneer we het anders weergeven wordt het een stuk overzichtelijker.

Hieronder de rendementen gerangschikt van de slechtste vijfjaars periode naar de beste periode van vijf jaar. 

Om te beginnen met het goede nieuws: in 88% van de gevallen boekten beleggers in een periode van vijf jaar een positief rendement. Daarom is beleggen zo lucratief. De kans dat een goed gespreid portfolio er op de middellange termijn groeit, is zeer groot. 

Periodes met een negatief rendement

Het slechte nieuws is dat, zelfs voor een grote index zoals de S&P 500, de rendementen enorm uiteenlopen:

  • de slechtste periode van vijf jaar: -61%
  • de beste periode van vijf jaar: +367%

Nu moeten we toegeven dat beide extremen in de jaren ‘30 van de vorige eeuw vielen. In die depressie deed de beurs vreemde dingen.

Maar ook sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de verschillen groot:

  • de slechtste vijf jaar: -29%
  • de beste vijf jaar: +267%

Dat betekent dat het nog steeds goed mogelijk is om in een periode van vijf jaar een negatief rendement te boeken. Zelfs met een goed gespreid portfolio.

Hoe korter in de markt, hoe groter de kans op verlies: 

Maar zelfs in een periode van vijf jaar is er een kans van 12% op een negatief rendement. Daar moet je als belegger tegen bestand zijn. 

Conclusie

Het is belangrijk om, zeker in slechte beurstijden, belegd te blijven. Hoe langer je in de markt blijft, hoe groter de kans op een positief rendement. Dat neemt niet weg dat ook een goed gespreid portfolio meerdere jaren in de min kan staan. 

Dat is in het verleden voor de S&P 500 regelmatig voorgekomen. Toch boekt deze index een gemiddeld rendement van 72,3% over een periode van vijf jaar. 

Slimme beleggers, die aandelen van sterke bedrijven kopen wanneer ze ondergewaardeerd zijn, weten een nog hoger rendement te boeken. 

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.