Beleggen
Beleggen

Goed nieuws voor obligaties (en hoe erin te beleggen)

Ronald 20 januari 2023

De voorbije maand december viel er opnieuw belangrijk rentenieuws te rapen. Zo maakte de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) duidelijk dat het tempo van de renteverhogingen zal vertragen. Máár het signaleert ook dat ze de rente in 2023 wil optrekken tot meer dan 5%. Dit heeft enkele belangrijke gevolgen.

Zo verhoogde de Fed – zoals verwacht – recent de beleidsrente met 50 basispunten naar 4,25% à 4,50%.

Dat is het hoogste peil sinds 2007.

Daarmee staat de Centrale Bank iets minder hard op de rem dan de voorbije maanden, toen het de rente 4 maal na elkaar telkens met een forse 75 basispunten optrok.

Fed-voorzitter Jerome Powell wees naar de inflatiecijfers van oktober en november. Die maakten gewag van een welkome vertraging van de prijsstijgingen.

Omdat er nog steeds een opwaarts inflatierisico bestaat zal de Fed ook komende maanden de rente verder verhogen.

Op dit moment gaat men ervan uit dat dat ze de rente in 2023 optrekken naar een piek van 5,1%.

Dat niveau is hoger dan de verwacht, want men verwachtte een rentepiek van 4,8%.

De Fed verhoogde het verwachte rentepad voor de komende jaren omdat ze hun inflatieprognoses opnieuw optrokken.

Ze zien de inflatie slechts geleidelijk dalen van 5,6% eind 2022 naar 3,1% eind 2023, 2,5% eind 2024 en 2,1% eind 2025.

Dat betekent dat de inflatie nog drie jaar hoger blijft dan de doelstelling van 2 procent op langere termijn.

Fed-voorzitter Powell maakte duidelijk dat de beleidsrente nog enige tijd hoog zal blijven. Hij reageerde daarmee op speculatie dat de Fed al in de tweede helft van volgend jaar de rente weer zal verlagen.

Vooruitzichten obligaties

Over het algemeen geldt dat als de rente in de toekomst zal stijgen, je best langlopende obligaties vermijdt.

Anderzijds als de rente zal dalen, dan is het net verstandig om te beleggen in langlopende obligaties.

De Fed geeft aan dat ze vermoedelijk pas in 2024 zullen knippen in de rente. En dat zou kunnen betekenen dat men in 2023 de rentestijging pauzeert.

Dat betekent dan weer goed nieuws voor de obligatie-ETF in de selectielijst van de U10 SuperStars.

Dat maakten ze recent heel duidelijk in het maandrapport van januari aan de hand van de beursgeschiedenis.

Want de rente kan slechts 3 richtingen uit:

  1. rente stijgt
  2. de rente pauzeert
  3. rente daalt

Hoe obligaties hierop reageren verduidelijken ze aan de hand van enkele grafieken:

1) Tijdens een rentestijging: Obligaties underperformen

Vandaag lijkt de kwaadste periode voor obligaties met stevige rentestijgingen voorbij. De Fed is het tempo van de rentestijgingen aan het afremmen.

Tijdens een rentestijging doen obligaties het zelden goed.

2) Tijdens een rentepauze: Obligatierally

In 2023 verwachten we een rentepauze. Dat verhoogt de kans op een obligatierally.

Obligaties outperformen tijdens een rentepauze.

3) Tijdens een rentedaling: Obligatierally

Pas in 2024 verwachten we een rentedaling. Ook dat veroorzaakte in het verleden een obligatierally.

Een rentedaling vuurt obligaties verder aan.

Conclusie

Omdat onze U10 SuperStars analisten in 2023 een rentepauze verwachten vinden ze de obligatie-ETF in hun selectielijst vandaag koopwaardig.

De koers lijkt uit te bodemen en ze kijken vooruit naar de rentepauze in 2023 en de renteknip in 2024. Dit kan de koers van deze obligatie-ETF aanvuren.

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.