Educatie
Educatie

Terug naar de basis: waarderen met The Graham Number

Joeri 1 september 2023

Discussie wat een aandeel waard is, is zo oud als investeren zelf. Er zijn ontelbare methodes om een bedrijf te waarderen, en de meningen lopen uiteen over wat de beste manier is. In dit blog gaan we in op The Graham Number, ontwikkeld door ‘de vader van het waardebeleggen’; Benjamin Graham. 

Graham bouwde met deze methode een zeer groot portfolio van aandelen op, die hij vooral kocht in crisistijden. Dat leverde hoge rendementen op. Het bepalen van de waarde van een aandeel via The Graham Number heeft een aantal voor- en nadelen. Het grote voordeel is de eenvoud. Er zijn slechts twee datapunten nodig om tot een realistische waarde te komen. 

De formule is een combinatie van de maximale waardering op basis van de winst en de boekwaarde. Graham bepaalde dat beleggers niet meer dan 15 keer de winst, of 1,5 keer de boekwaarde moeten betalen voor een bedrijf. Maar, een combinatie van deze twee is ook mogelijk. Daarmee kwam hij tot de volgende formule:

De wortel van 22,5 maal de winst per aandeel maal de boekwaarde per aandeel

Stel dat bedrijf A een boekwaarde van € 20 per aandeel heeft, en een winst van € 4 per aandeel genereerde. Volgens The Graham Number is dit aandeel € 42,43 waard. 

Ligt de actuele koers hieronder, dan is het koopwaardig. Noteert het aandeel momenteel hoger, dan is het te duur. 

Nadelen The Graham Number

Deze methode heeft echter ook een paar grote nadelen, waardoor we The Graham Number zien als startpunt, maar niet meer dan dat. 

Zo kijkt deze methode totaal niet naar belangrijke fundamentele eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het management, groei van de onderneming en langetermijnvooruitzichten. 

Daarnaast is merkbaar dat deze formule zo’n 100 jaar geleden bedacht is. In die tijd waren fysieke activa, zoals fabrieken en winkelpanden, veel belangrijker voor de bedrijfsvoering. Daarmee was de boekwaarde een relevant gegeven.

Met de opkomst van technologie en intellectueel eigendom is dat veranderd. Hierdoor worden de meest succesvolle bedrijven van deze eeuw vrijwel altijd uitgesloten met deze methode. 

Voor de beeldvorming hieronder de waarde volgens The Graham Number voor de vijf grootste bedrijven uit de S&P 500, en de huidige koers:

Aandeel Waarde volgens The Graham Number Huidige koers
Apple $ 23,00 $ 175,84
Microsoft $ 78,26 $ 321,88
Amazon.com $ 23,38 $ 134,68
NVIDIA $ 27,30 $ 469,67
Alphabet $ 46,58 $ 128,93

Nu zijn de waarderingen van deze aandelen inderdaad aan de hoge kant, maar de waardebepaling volgens The Graham Number lijkt ons wel erg pessimistisch.

Conclusie

Het grote voordeel van The Graham Number is de snelheid en eenvoud. Het gebruikt slechts twee datapunten, die gemakkelijk beschikbaar zijn voor beursgenoteerde bedrijven. Zo is in een paar seconden te bepalen of een aandeel aantrekkelijk geprijsd is. 

Deze methode is tegenwoordig echter beperkt inzetbaar. Vooral het gebrek aan fundamentele analyse is een groot probleem. Daarnaast is bij veel moderne bedrijven de boekwaarde zeer laag in verhouding tot de winstgevendheid. 

Auteur is long AAPL, AMZN

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.