Beleggen
Beleggen

De koers-winstverhouding kan enorm misleidend zijn

Joeri 3 mei 2023

De koers-winstverhouding, ofwel K/W of P/E in het Engels, is de meest gebruikte waarderingsmethodes voor aandelen. Het is een eenvoudige ratio die de huidige waardering van het aandeel of het bedrijf weergeeft. Toch kan dit cijfer beleggers op het verkeerde been zetten. We geven twee veel voorkomende omstandigheden waarin de P/E enorm misleidend kan zijn.

Eerst moeten we stilstaan bij wat de koers-winstverhouding eigenlijk is. Het is de koers van het aandeel, gedeeld door de winst per aandeel van het afgelopen jaar. 

Stel dat een bedrijf over het afgelopen jaar € 10 winst per aandeel boekte en de huidige koers € 150 per aandeel is. Dit bedrijf heeft dus een koers-winstverhouding van 15. 

Een andere manier om deze ratio te benaderen is dat het aangeeft wat de belegger nu betaalt voor iedere euro of dollar winst van het afgelopen jaar. 

Daarnaast wordt de Forward P/E veel gebruikt. In dit geval wordt niet de winst van het afgelopen jaar gebruikt, maar de verwachte winst voor de komende 12 maanden. 

Boekhoudkundige aanpassingen

Het is dus een simpele formule, waar toch veel achter schuil kan gaan. Dit ligt volledig aan het ‘winst’ deel van de berekening. Er kan namelijk een groot verschil zitten tussen de winst en de kasstromen van een bedrijf. 

Zo wordt winst bijvoorbeeld gecorrigeerd voor afschrijvingen, voorraden, beloning voor personeel in aandelen, et cetera et cetera. 

Neem bijvoorbeeld de jaarcijfers over 2019 van Netflix (Nasdaq: NFLX). In dat jaar boekte Netflix een winst van $ 1,9 miljard (winst van $ 4,26 per aandeel), maar een negatieve vrije kasstroom van $ 3,1 miljard (negatief $ 7,00 per aandeel). 

Netflix boekte dus een mooie winst, terwijl ondertussen de kasstroom fors negatief was. 

Aandeleninvestering

Soms kopen bedrijven aandelen van andere bedrijven, bijvoorbeeld als strategische investering. Boekhoudregels verplichten (Amerikaanse) ondernemingen om de waardeveranderingen hiervan te boeken als ‘overige inkomsten’. 

Dit kan zowel positief als negatief zijn, en zeker bij volatiele beleggingen kan dit de winst behoorlijk beïnvloeden. 

Een recent voorbeeld hiervan is de investering van Amazon.com (Nasdaq: AMZN) in Rivian Automotive (Nasdaq: RIVN), een ontwikkelaar van elektrische voertuigen. Rivian levert in de VS ook de elektrische bezorgbusjes voor Amazon. 

De koers van het aandeel RIVN is echter behoorlijk volatiel. Zo verloor het in 2022 meer dan 80% aan waarde. Het belang van Amazon daalde met $ 12,7 miljard, wat ze dus als verlies bij ‘overige inkomsten’ boekte.

In 2022 boekte Amazon echter een operationele winst van $ 12,2 miljard. Door deze ene aandelenbelegging was het bedrijf ineens verlieslatend, en was er dus geen koers-winstverhouding meer. 

Winst per aandeel van AMZN, met het verlies in 2022 vanwege de investering in RIVN

Het tegenovergestelde komt ook voor, en is misschien nog wel gevaarlijker voor beginnende beleggers. Stel dat het belang van Rivian in 2023 niet met $ 12,7 miljard daalt, maar met dit bedrag stijgt. 

Dan boekt Amazon dus een extra winst van $ 12,7 miljard. Op basis van gelijkblijvende omstandigheden zal de hiermee dus ruimschoots dubbel zo hoog uitvallen, en de koers-winstverhouding halveren. 

Sectoren en categorieën

Tot slot zijn er nog een aantal specifieke omstandigheden waarin de koers-winstverhouding beleggers op het verkeerde been kan zetten. Bijvoorbeeld:

  • Bedrijven in cyclische sectoren. Deze lijken goedkoop in goede tijden, terwijl dan waarschijnlijk een winstdaling nadert, en vice versa
  • Biotech bedrijven. Deze moeten jarenlang enorm investeren voordat er ineens enorme winsten geboekt worden
  • Vastgoedfondsen. Vanwege de boekhoudkundige afschrijvingen op vastgoed is winst bij deze bedrijven betekenisloos.
  • Zeer jonge bedrijven. Deze investeren in groei, niet in winstmaximalisatie. Hierdoor is de winst vaak (kunstmatig) laag, en de P/E dus hoog.

In dergelijke gevallen zijn andere ratio’s beter. Bijvoorbeeld de koers in verhouding tot de vrije- of operationele kasstroom. 

Om te bepalen of de waardering van een aandeel realistisch is, is het verstandig om de ratio’s te vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde sector.

Gecorrigeerde winst

Tot slot nog een belangrijke opmerking. De meeste beursgenoteerde bedrijven publiceren ook de ‘gecorrigeerde’ winst per aandeel. Hierbij wordt de winst aangepast voor bijvoorbeeld eenmalige kosten of opbrengsten. 

Dit levert echter een nieuwe uitdaging op. Sommige bedrijven samen namelijk vrij makkelijk in het ‘corrigeren’ van de winst. Door het weglaten van allerlei kosten valt de winst hoger uit, en ook hierdoor lukt het aandeel voordeliger dan het misschien in werkelijkheid is. 

Auteur is long AMZN

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.