Educatie
Educatie

Selecteer de sterkste bedrijven met de ROIC

Joeri 18 augustus 2023

Het rendement op geïnvesteerd kapitaal, ofwel ROIC, is een van de belangrijkste ratio’s om te bepalen of een bedrijf van hoge kwaliteit is. In de basis neemt een bedrijf kapitaal van investeerders, zowel eigen vermogen (aandelen) als vreemd vermogen (schulden), om hiermee kasstromen te genereren. De ROIC toont aan hoe goed het bedrijf hierin slaagt. 

Om te bepalen of een bedrijf waarde creëert zijn twee ratio’s van belang. Aan de ene kant het rendement op kapitaal, de ROIC. Aan de andere kant de kosten van dit kapitaal, uitgedrukt als WACC: Weighted Average Cost of Capital, de gemiddeld gewogen kosten van het vermogen van een bedrijf. 

Hoe hoger de ROIC boven de WACC ligt, hoe meer rendement het bedrijf genereert. Een bedrijf waarbij de ROIC lager is dan WACC, vernietigt kapitaal. In zo’n geval is groei zelfs negatief. Ze vernietigt dan alleen maar nog sneller kapitaal. 

Over het algemeen wordt een bedrijf met een ROIC boven de 15% beschouwd als hoge kwaliteit. Maar niet alleen de meest recente ROIC is van belang, het verloop is minstens net zo relevant. Succesvolle bedrijven kunnen namelijk een hoge ROIC vasthouden, of nog beter, laten groeien. 

ROIC in de praktijk

Hieronder de ROIC en WACC van Apple Inc (Nasdaq: AAPL) over de afgelopen vijf boekjaren. Apple is misschien wel het beste bedrijf ter wereld, en dat blijkt ook uit de ROIC. 

De ROIC is niet alleen in absolute zin erg hoog, het neemt ook nog eens toe over de afgelopen jaren. Daarbij is de ROIC vele malen hoger dan de WACC, en ook dit verschil groeit. Dit is het beste scenario voor de aandeelhouder. 

Nu de grafiek van een bedrijf van mindere kwaliteit: General Motors Co (NYSE: GM), de grootste autoproducent van de VS. De auto-industrie is van oudsher een moeilijke en cyclische sector, met lage marges. Dat is dan ook duidelijk te zien aan de ROIC. 

De afgelopen jaren lag de ROIC onder de WACC, en vernietigde GM dus kapitaal. De afgelopen jaren stijgt de ROIC weliswaar, maar er wordt nog altijd nauwelijks waarde gecreëerd. Deze trend moet nog een paar jaar doorzetten voordat een investering in GM ook maar het overwegen waard is. 

Tot slot een bedrijf waar de trend negatief is: Advance Auto Parts (NYSE: AAP). 

In 2019 boekte ze nog een redelijke ROIC, ruim boven de WACC. Maar de afgelopen jaren neemt de ROIC af, terwijl de WACC toeneemt. In 2022 genereerde ze de laagste ROIC in jaren, en zelfs onder de WACC. Hier is duidelijk iets aan de hand. Het feit dat de beurskoers in 2023 ruimschoots gehalveerd is, bevestigt dit. Beleggers die de ROIC scherp in de gaten hielden konden dit in een vroeg stadium signaleren. 

Conclusie

Uiteraard is de ROIC niet de enige ratio die een belegger moet gebruiken. Het is echter een goed hulpmiddel om te bepalen of een bedrijf waarde toevoegt. Waardecreatie is natuurlijk waarom we beleggen, daarom is de ROIC zo belangrijk. 

Het verloop van de ROIC, zeker in combinatie met de WACC, toont aan of een bedrijf sterker en succesvoller wordt, of het tegenovergestelde. Een bedrijf wat een ROIC onder de WACC heeft is zelden een goede langetermijninvestering. 

Auteur is long AAPL

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.