Beurs
Beurs

Beleg in kwaliteit: 10 tips van Morgan Stanley

Joeri 5 juli 2023

We zijn bij Value Jagers niet altijd fan van de beleggingsadviezen van de grootbanken. Er spelen bij zo’n partij vaak veel belangen, die lang niet altijd op elkaar aansluiten. De particuliere belegger krijgt daarom zelden de aandacht die ze verdient. Dat gezegd hebbende: bij de grootbanken werken sommige van de knapste koppen uit de beleggingswereld. 

Het kan dus best nuttig zijn om te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Zo kwam William Lock, hoofd van het internationale aandelenteam van Morgan Stanley, onlangs met 10 tips voor het beleggen in kwaliteit. 

Een aantal van deze tips herkennen we, vaak in iets andere vorm, van andere superbeleggers. Toch kan het zeker geen kwaad om hierop te blijven hameren. De 10 tips van dhr. Lock zijn: 

Koop sterke aandelen, en laat ze voor je werken

Focus op bedrijven met hoge en constante marges, prijszettingskracht en een sterke balans.

Wanneer deze bedrijven in staat zijn hun omzet en vrije kasstroom te laten groeien is er een grote kans dat ze voor hoge rendementen zorgen.

Weet wat je bezit

Hanteer een geconcentreerd portfolio van aandelen uit de voorgaande categorie.

Bedrijven met een vaag businessmodel zijn de zorgen niet waard. 

Zoek een managementteam met dezelfde belangen

Management doet over het algemeen waar ze voor betaald worden. Worden ze simpelweg beloond voor omzet- of winstgroei?

Of het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn? 

Benchmarks zijn riskant, en de tracking error niet erg nuttig

Hoewel het noodzakelijk is beleggingsprestaties te kunnen vergelijken, verhult een index veel risico’s.

Een index geeft namelijk niets om kwaliteit of waardering.  

Doe aan risicobeheersing in absolute zin, niet in relatieve zin

De hele sector besteedt teveel aandacht aan risicomanagement in relatieve zin, dus het risico in verhouding tot het potentiële rendement. Het absolute risico is echter veel belangrijker: wat is de kans op het verlies van kapitaal.

Door hier aandacht aan te besteden vind je sneller de winnaars van de beurs. En cruciaal: je vermijdt verliezers.

Wat je niet bezit is net zo belangrijk als wat je wel bezit

Om hoge rendementen te halen moet je de juiste aandelen bezitten. Maar wat een enorm verschil maakt, is het vermijden van bepaalde sectoren.

Er zijn sectoren die simpelweg niet de benodigde kwaliteit voor hoge rendementen kunnen bieden. 

Druk je overtuiging uit in geconcentreerde posities

Hanteer een geconcentreerd portfolio van de beste bedrijven. Alloceer een hoog percentage aan de beste kansen.

Een vertienvoudiging van een aandeel heeft weinig consequenties wanneer het slechts 1% van het portfolio bepaalde.

Waardering doet er toe

Zelfs fantastische bedrijven zijn geen fantastische beleggingen wanneer je teveel betaalt. De waardering is enorm belangrijk. We richten ons hierbij vooral op de vrije kasstroom in plaats van winst.

Blijf bedrijven en aandelen volgen, zelfs als ze nu te duur zijn. Vaak komt er een moment waarop ze de waardering wel interessant is. Wees geduldig. 

Handhaaf een langetermijnvisie

Het is onzinnig de markt ieder jaar te willen verslaan. Wat er toe doet, is het behalen van een hoger rendement door de cyclus heen.

Het verschil wordt vooral gemaakt in de slechte beursjaren, dan is een bovengemiddeld rendement het meest van belang. 

Blijf nieuwsgierig

Het geheim tot goede prestaties is het blijven stellen van de juiste vragen. Bevraag alles en iedereen, inclusief jezelf, blijf leren! 

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.