Aandelen
Aandelen

Waardering Europese aandelen bijzonder laag

Ronald 13 maart 2023

We hebben het al langere tijd over de switch die beleggers moeten maken van overgewaardeerde groeiaandelen naar ondergewaardeerde value aandelen. Het zal uw rendement ten goede komen. We tipten eerder al onze Scheepvaart expertise als deep value territorium om te gaan jagen naar bijzonder interessante value aandelen. Een ander zeer interessant jachtgebied voor Value Jagers is … Europa!

Inderdaad.

Europa is traditioneel een meer value georiënteerde markt (industrials, financials, materials, …) terwijl de Verenigde Staten een meer groei georiënteerde beurs is.

Met de switch van groei naar value zien we ook steeds meer een switch van de VS naar Europa.

Logisch … want de waardering van Europese aandelen zijn bijzonder laag ten opzichte van de Amerikaanse tegenhangers.

Volgens deze grafiek van Goldman Sachs noteren Europese aandelen op het goedkoopste niveau ten opzichte van de Amerikaanse in 10 jaar.

Dat geeft niet enkel een veiligheidsmarge om in te beleggen, maar ook extra opwaarts potentieel wanneer de internationale kapitaalmarkten deze aandelen gaan herwaarderen.

Bij Value Jagers hebben we een rapport dat uitsluitend gericht is op deze ondergewaardeerde Europese aandelen … Euro Value.

Uw specialist in ondergewaardeerde Europese aandelen die u nog niet kent.

Sterk trackrecord Europese aandelen

Zo werd er bijvoorbeeld in oktober nog een Europees incassobureau aangeraden.

Immers, zwakke economische omstandigheden is goede business voor bedrijven die achterstallige facturen moeten innen.

Na 4 maanden werd de fair value bereikt en konden beleggers +24% winst bijschrijven.

Dat is een jaarrendement van +72%!

Ondertussen het 31e verkooporder waarvan 26 met winst.

Een win ratio van 84%.

De ton-plus ratio bedraagt hier 26% of 1 op 4.

Mooi.

Nieuwe Europese aandelentip!

In het meest recente maandrapport hebben de Euro Value analisten opnieuw een mooie prooi geschoten.

Een Europese herverzekeraar die aan amper 6 keer de verwachte winst van 2023 noteert.

Dat is value van de bovenste plank.

Waarom is dat vandaag interessant?

Omdat herverzekeraars enkele zeer zware jaren achter de rug hebben die een perfecte storm creëerden:

  • COVID-19
  • Oorlog in Oekraïne
  • Vele natuurrampen
  • Inflatie
  • Lagere waardering aandeel/obligatieportfolio’s

Dat loopt nu ten einde.

Meer nog, volgens onze Euro Value analisten zien de komende jaren er schitterend uit voor deze sector.

Niet alleen is het stilaan gedaan met de hogere dodentol als gevolg van Covid-19, de inflatie is dalende en de waardering van aandelen en obligaties is gestabiliseerd.

Kortom: de ideale storm is een perfecte cocktail geworden.

Bovendien leidt de hogere rente tot een mooie opportuniteit om obligaties die komen te vervallen, veel aantrekkelijker te herinvesteren.

De Europese herverzekeraar die ze bij Euro Value aanbevelen, profiteert volop van deze perfecte cocktail voor de sector.

Het heeft zijn prijzen met maar liefst 9% verhoogd in januari, waardoor de marges stevig zullen stijgen.

Daarnaast vervallen de helft van de obligaties in de portfolio (het bezit nagenoeg geen aandelen of vastgoed) binnen de 3 jaar.

Te goedkoop voor een groeiend value aandeel

De obligaties die komen te vervallen, kunnen geherinvesteerd worden aan een gemiddelde interestvoet van 5,1%. Dat, terwijl degenen die vandaag vervallen, gemiddeld minder dan 2% opleverden!

De verwachte interestvoet op de portfolio in 2023 zal rond de 3% zijn. Dat is meer dan de helft extra ten opzichte van de 1,9% in 2022.

Dit betekent dat de inkomsten op obligaties zullen stijgen van zo’n 420 miljoen in 2022 naar 666 miljoen euro in 2023, en 800 miljoen in 2024.

Dat is dus een stijging van 250 miljoen euro in 2023 en nog eens 150 miljoen in 2024.

De kosten gaan omlaag terwijl de inkomsten omhoog gaan.

De markt heeft dit nog niet door, en verkijkt zich momenteel nog op de dramatische cijfers van 2022, waardoor het aandeel aan maar liefst minder dan 6x de verwachte winst van 2023 noteert.

Te goedkoop voor een aandeel dat zich de komende jaren in een structurele groeimarkt bevindt, aldus onze Euro Value analisten.

Wilt u deze en andere goedkope Europese beursparels ontdekken?

Euro Value is er al voor minder dan 12,50 euro per maand.

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.