Beurs
Beurs

Trends uit de kwartaalcijfers 

Joeri 8 juli 2020

Inmiddels hebben (vrijwel) alle bedrijven de cijfers over het eerste kwartaal van 2020 gepubliceerd. De eerste klap van het Coronavirus was het onderwerp wat we in alle rapporten terugzagen. Gemiddeld lag de winst 9% onder de verwachting van analisten. En maar liefst 15% lager vergeleken met het eerste kwartaal van 2019. In de verschillende kwartaalcijfers kwamen een aantal punten veelvuldig terug.

Het ergste moet waarschijnlijk nog komen, de cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zullen nog slechter zijn. Want in die periode verkeerde veel landen in een gedeeltelijke of complete ‘lock-down’.

De ontslagen liepen in rap tempo op. Liquiditeitsproblemen worden bij sommige bedrijven zo groot dat faillissement dreigt of zelfs al aangevraagd is. 

De mate van onzekerheid is nog steeds hoog. Daarom zoeken beleggers naar houvast en trends.

Bank of America (BAC) deed onderzoek naar de overeenkomsten uit de publicaties over het eerste kwartaal van 2020. Daarnaast keken ze naar de gemiddelde verwachting van analisten. De onderzoekers van Bank of America blijken een stuk minder optimistisch.

Marges onder druk

De gemiddelde marges, exclusief die van financiële instellingen, daalden fors. Tot het laagste punt in 2 jaar tijd.

Deze afname werd vooral gezien in de sectoren van niet-essentiële consumentengoederen, energie en industrie. 

Geconcentreerde schade

In februari en maart daalde de koersen van vrijwel alle aandelen. De schrik zat er immers goed in bij beleggers. De gevolgen van de pandemie waren echter maar in een paar sectoren echt duidelijk zichtbaar.

Vooral banken, producenten van luxe goederen en restaurantketens kregen harde klappen te verwerken.

Andere sectoren het doen het juist goed op de beurs, bijvoorbeeld de technologie aandelen. Beleggers verwachten dat zij juist kunnen profiteren van de huidige situatie. 

Aanhouden van cash

Veel bedrijven gaven in het eerste kwartaal prioriteit aan het behouden van de liquiditeit. Hierdoor werd het belonen van aandeelhouders van ondergeschikt belang. Aandeleninkoopprogramma’s werden gepauzeerd en in sommige gevallen werd het dividend gestopt of verlaagd. 

De verwachting is dat veel bedrijven hun liquiditeitspositie veilig willen stellen tot de economie tekenen van herstel laat zien. 

Er blijft grote onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van het virus en het herstel van de economie. Daarom trekken veel bedrijven hun winstvooruitzichten en andere prognoses in.

Herstel

Veel economen en overheidsfunctionarissen waarschuwen voor een langzaam en volatiel herstel. Op de beurs zien we echter iets anders. De gemiddelde verwachting van analisten voor 2021 is zeer optimistisch. Zo wordt voorspeld dat de totale winst van de S&P 500 bedrijven een ‘all time high’ zal zijn. 

De analisten van Bank of America zijn echter minder positief. Zij verwachten eerst een daling van de gemiddelde winst met 29%. 2021 zal een overgangsjaar worden, vanaf 2022 keren we terug naar het breken van records.

Beurs in beweging

Naar verwachting zal de beurs in de komende periode zeer volatiel zijn. Wanneer de winsten inderdaad dalen met gemiddeld 29%, en in sommige gevallen dus nog veel meer, heroverwegen beleggers hun posities.

We verwachten de komende kwartalen dan ook te kunnen profiteren van forse koersschommelingen.

Auteur is long BAC.