Beleggen
Beleggen

Value wereldwijd ondergewaardeerd

Ronald 13 januari 2023

U heeft met veel interesse ‘Onze visie op beursjaar 2023’ gelezen. Waarvoor dank. In die visie hebben we u uitgelegd dat 2023 wel eens een verrassend sterk beursjaar kan worden waarbij wij nog steeds de voorkeur zien voor value aandelen. Want ondanks de sterke rally van value aandelen de laatste 2 jaar, blijven deze ondergewaardeerd. Wereldwijd!

Value vs Groei

Als we kijken naar de globale spread tussen value aandelen en groeiaandelen sinds begin jaren ’90 dan staat deze momenteel nog altijd op een uitzonderlijk hoog niveau.

Maar een keer eerder in de laatste 30 jaar was deze spread groter dan vandaag, en dat was tijdens de technologiebubbel eind jaren ’90.

Dat wil dus zeggen dat value aandelen nog altijd op het goedkoopste niveau staan in de laatste 3 decennia.

De transfer van overgewaardeerde groeiaandelen naar ondergewaardeerde value aandelen zit dus nog altijd maar in de beginfase.

Value wordt hét thema van 2023 (en daarna).

Evolutie bedrijfswinsten

Een van de belangrijkste redenen daarvoor is misschien voor vele beleggers een verrassing.

De daling van de bedrijfswinsten.

Een daling van de bedrijfswinsten moet niet per se slecht zijn voor de aandelenmarkt, zoals u op bovenstaande grafiek kan zien.

In de jaren dat de gemiddelde winst per aandeel van de 500 grootste bedrijven in de Verenigde Staten dalen, stijgt de beurs meestal.

Verrassend maar niet onlogisch.

Dat komt namelijk omdat beleggers meer waarde gaan hechten aan de kwaliteit van winstcijfers.

Er wordt met andere woorden een hogere waardering gegeven aan bedrijven die positieve cashflows boeken en winsten maken.

De multiplier van ondergewaardeerde, kwalitatieve, winstgevende bedrijven gaat sneller omhoog, dan de winsten dalen.

Gevolg: stijgende beurskoersen.

Bij value aandelen.

Waardering draagt de beurs

Waar de stijging van de indexen de laatste jaren werd gedragen door de stijgende waardering van groeiaandelen, zal deze de komende jaren gedragen worden door de stijgende waardering van value aandelen.

Bovenstaande grafiek staat hieronder nog eens op een andere manier weergegeven.

Helemaal rechts ziet u dan de extrapolatie van de historische gegevens naar 2023 toe waaruit blijkt dat de verwachte winstdaling van de S&P 500 kan resulteren in een stijging van de index van +11,6%.

Wanneer spotgoedkoop verandert in gewoon goedkoop, kunnen er dan ook al aardige rendementen worden geboekt met value aandelen.

Want wat blijkt …

Value boven na daling

In onze ‘visie beursjaar 2023’ hebben we u ook laten zien dat het 3e jaar van een presidentscyclus met een nieuwe president (2023 dus) gemiddeld ruim +20% oplevert, of 3,3 procentpunten béter dan het gemiddelde.

Waarbij vooral value aandelen stevige rendementen boeken wanneer het vorige beursjaar (het jaar van de midterms) een correctie van -20% of meer liet zijn.

Zoals 2022 dus.

  • Gemiddeld +97,5% jaar hoger na 5 jaar
  • Gemiddeld +1.591% hoger na 20 jaar

In tijden van hoge inflatie, zoals nu, aangegeven in het rood lopen die gemiddelde rendementen zelfs op tot +127% na 5 jaar en +2.055% na 20 jaar.

De geschiedenis herhaalt zichzelf nooit, maar rijmt wél heel vaak.

En het beursrijmpje van 2023 en volgende jaren bevat heel veel value.

Beleggers beseffen dan ook nog niet goed wat voor value ze vandaag kunnen vinden in value aandelen.

Want bovenstaande gemiddeldes zijn natuurlijk met ‘value’ in zijn geheel.

Als u – zoals bij Value Jagers – ook nog eens de premium value aandelen kan vinden, liggen de rendementen nog vele malen hoger.

Beleggen in value aandelen is beleggen met Value Jagers.

✅ Aandelen Porsche met een korting van -60% [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.