Aandelen
Aandelen

2023 is tot nu toe een bijzonder beursjaar

Joeri 11 juni 2023

Het gemiddelde rendement op de beurs ligt rond de 9% per jaar. Het probleem is echter dat er niet zoiets is als ‘een gemiddeld jaar’. De eerste maanden van 2023 wijken opnieuw af van het gemiddelde. 

Iedereen weet dat de beurs volatiel is, maar de mate waarin zou menigeen verbazen. Zo boekte de S&P 500 sinds 1928 slechts in 10 jaren een jaarrendement tussen de 6% en 12%. Aandelen doen blijkbaar altijd iets wat je niet verwacht. Daarin stelt 2023 niet teleur. 

Jaarlijkse rendementen S&P 500, bijna nooit een ‘normaal’ jaar

We benoemen drie opvallende ontwikkelingen in de eerste maanden van het jaar. 

Tech-aandelen hebben toch geen lage rente nodig

2022 was een dramatisch jaar voor beleggers in de technologiesector. De Nasdaq 100 viel met meer dan 30% terug. Grote oorzaak was de Amerikaanse Centrale Bank (Federal Reserve, ofwel FED) die in korte tijd de rente verhoogde van 0% tot boven de 4%. 

Een hogere rente is desastreus voor groeiaandelen, en dat zagen we terug op de beurs bij binnen de technologiesector. Dit bevestigde het beeld wat in de jaren na de Grote Financiële Crisis en in 2020 ontstond: een lage rente jaagt groeiaandelen aan. Het tegenovergestelde is dus ook waar. 

Maar blijkbaar is het geen vereiste. Een lage en/of dalende rente helpt, maar is niet noodzakelijk. De FED heeft de rente in 2023 verder verhoogd, maar het effect op de beurs is dit jaar totaal anders. De Nasdaq 100 staat dit jaar namelijk al bijna 35% in het groen! Dit rendement wordt vooral gedragen door de grote tech-aandelen.

Sterke economie

De afgelopen drie jaar voorspellen diverse economen dat we ‘binnen een paar maanden’ een recessie krijgen. Een logische voorspelling gezien de schade van de lockdowns, inverse rentecurve en snelstijgende rente. Toch wachten we nog steeds op die economische schokgolf. 

De (Amerikaanse) consument blijft namelijk sterk, en blijft geld uitgeven. Zelfs gecorrigeerd voor inflatie liggen de consumentenuitgaven ver boven de historische trend:

Dit wijst niet op een (aanstaande) recessie. De economie blijkt, ook in 2023, een stuk sterker dan gedacht. 

Hoge inflatie én een sterke beurs

In de afgelopen 94 jaar lag de inflatie in maar liefst 50 gevallen hoger dan in het voorgaande jaar. In slechts 44 jaren nam de inflatie jaar over jaar af. Dat is dus geen deflatie, enkel een minder hoge inflatie. 

Terwijl de beurs juist het beste presteert wanneer de inflatie afneemt. Historisch gezien stijgt de S&P 500 met 5,5% in jaren met oplopende inflatie. In jaren met een afnemende inflatie stijgt de index met gemiddeld 14,3%, een gigantisch verschil.

Ondanks dat de inflatie moeilijk te bedwingen lijkt, presteert de beurs de laatste maanden zeer goed. Mogelijk is dit een signaal dat de inflatie definitief zal dalen, wat een positieve ontwikkeling voor aandelen zou zijn.

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.