Aandelen
Aandelen

Hierdoor raken aandelen ondergewaardeerd

Joeri 21 juni 2022

Aandelen op de beurs worden lang niet altijd geprijsd naar hun intrinsieke waarde. Hier zijn verschillende redenen voor. We noemen een aantal oorzaken die een koers kunnen drukken, en mogelijke koopkansen creëren voor (waarde)beleggers. 

Er zijn talloze redenen waarom een aandeel in koers daalt. Een koersdaling is echter niet hetzelfde als een lagere waardering. We geven hierbij een aantal voorbeelden wanneer dit wel samenvalt.

Dit gebeurt vaak op momenten waarop beleggers handelen uit emotie

Trends

Soms is de beurs eenvoudig. Een aandeel wat een periode in koers stijgt, trekt beleggers aan. Een aandeel wat in koers daalt, stoot beleggers af. Dit heeft in veel gevallen niets te maken met het onderliggende bedrijf. 

Veel beleggers kopen of verkopen puur op basis van de beweging van de koers. Ze zijn bang rendement mis te lopen, waardoor ze kopen. Of om nog meer geld te verliezen, waardoor ze verkopen. 

Wanneer dit op grote schaal gebeurt kan dit de koers flink beïnvloeden, dit versterkt de beweging enorm.

Beurscrash

De beurs beweegt in golven. Na een piek kan het dal snel komen. Dit leidt vaak tot paniek onder beleggers, wat een verkoopgolf kan veroorzaken. Dit leidt tot een beurscrash. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het uiteenspatten van de internetzeepbel begin deze eeuw. 

Eind jaren ‘90 werden de koersen van internetbedrijven enorm opgedreven, om vervolgens een verkoopgolf te veroorzaken. Opvallend is dat tijdens zo’n beurscrash vrijwel alle aandelen verkocht worden. Dus ook degenen die niet in koers waren opgedreven. 

Genegeerd

Soms zijn aandelen ondergewaardeerd omdat beleggers ze simpelweg over het hoofd zien. Dit zijn vaak bedrijven in ‘suffe’ sectoren. Terwijl beleggers jagen op ‘the next big thing’ missen ze dat er stabiele sectoren, met hoge kasstromen, tegen zeer lage waarderingen beschikbaar zijn. 

De laatste jaren lag de focus van beleggers bijvoorbeeld op technologiebedrijven met een hoge omzetgroei. Sectoren als finance en farma werden genegeerd. 

Tegenvallers

Zelfs sterke bedrijven hebben wel eens een tegenslag. Maar één tegenslag maakt het nog geen slecht bedrijf. Veel bedrijven hebben een lange geschiedenis, en hiermee bewezen een tegenvaller te kunnen overkomen. 

Toch kijken veel beleggers enkel naar het komende kwartaal. Wanneer management aangeeft dat de cijfers zullen tegenvallen vanwege een tijdelijke tegenslag kan de koers enorm dalen.

Vaak heeft zo’n tegenslag echter nauwelijks invloed op de langetermijnvooruitzichten van de onderneming. 

Cyclus

In veel gevallen heeft de staat van de economie invloed op de financiële prestaties van het bedrijf. Soms is een bedrijf afhankelijk van seizoen trends, consumentengedrag of grondstofprijzen. 

Hierdoor schommelen de prestaties, waar beleggers vaak te veel waarde aan hechten. Dit heet met een mooie term het extrapoleren van een kortetermijntrend. 

Dit komt erop neer dat beleggers verwachten dat het recente verleden zich blijft herhalen. Met gevolg dat de koers van het aandeel in het opwaartse deel van de cyclus te ver wordt opgedreven. Vervolgens wordt het in het neerwaartse deel van de cyclus verkocht, en raakt het ondergewaardeerd. 

Conclusie

Dit zijn vijf verschillende oorzaken waarom een aandeel ondergewaardeerd raakt. In sommige gevallen is er een fundamentele oorzaak, zoals een tijdelijke tegenslag of een neerwaartse cyclus. 

Dit effect wordt echter enorm versterkt door de psyche van de belegger. Het blijven mensen, en de verleiding om te handelen vanuit hebzucht en angst is groot. 

Waardebeleggers profiteren van dit steeds terugkerende principe. 

Lees ook: