Beleggen
Beleggen

5 alarmsignalen voor mogelijke fraude of misleiding

Joeri 19 januari 2023

De laatste maanden weken is er steeds meer duidelijk geworden over de oorzaak van het falen van cryptobeurs FTX. John Ray is inmiddels aangesteld als CEO om het faillissement te begeleiden. Hij omschrijft de situatie als ‘ongekend’. 

Volgens Ray, die ook werkte aan het faillissement van Enron, is er bij FTX sprake van een volledig falen van interne controles, en een compleet gebrek aan betrouwbare financiële informatie. Er wordt nu onderzocht hoe de situatie bij FTX zo ver heeft kunnen komen. Uiteraard met het doel dit in de toekomst te voorkomen. 

Fraude en misleiding zijn desastreus voor beleggers, toch komt het met enige regelmaat voor. Zelfs bij beursgenoteerde bedrijven. Het is voor particuliere beleggers vrijwel onmogelijk om geavanceerde boekhoudkundige fraude te signaleren. Toch zijn er wel een aantal signalen waarbij er alarmbellen af moeten gaan.

We benoemen vijf van deze alarmsignalen voor mogelijke fraude of misleiding.

Het zijn gouden beurstijden

Richting de top van een stierenmarkt neemt speculatie steeds verder toe. Beleggers verdienen veel geld en zijn bereid veel risico te nemen, want alles lijkt toch wel te werken.

In zo’n periode wordt gesproken over ‘een nieuw tijdperk’. Kritische beleggers worden in deze gouden tijden snel afgedaan als ‘ouderwets’. 

Dit is een periode waarin minder zuivere types hun slag slaan.

Gebrekkige Raad van Bestuur

Voor beursgenoteerde bedrijven is het verplicht een Raad van Bestuur te hebben. Deze Raad heeft de plicht de belangen van de onderneming en de aandeelhouders te behartigen. Het is een belangrijk orgaan, wat toezicht houdt op het bestuur van de onderneming.  

Een Raad die gevuld is met vrienden of familie van de oprichter is een duidelijk risico. Hetzelfde geldt voor een Raad waarbij de leden niet of nauwelijks relevante ervaring hebben. 

Verschillende aandelenklassen

De laatste jaren is dit veel populairder geworden, vooral door de beursgangen van veel technologiebedrijven. In zo’n situatie hebben de verschillende aandelenklassen een verschillende weging in het stemrecht. 

Wanneer de oprichter aandelen heeft met 10 keer zoveel stemrecht als de rest van de aandelen, hebben andere aandeelhouders in de praktijk geen invloed.

Aversie tegen audits

Dit punt is vooral van toepassing bij bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. De oprichters staan negatief tegenover audits omdat deze ‘kostbaar, tijdrovend en te bureaucratisch’ zouden zijn.

Zeker in gouden (beurs)tijden, zoals in het eerste punt omschreven, zijn beleggers snel bang een goede deal te missen. Maar zonder audits is het compleet onduidelijk of de informatie van het bedrijf betrouwbaar is. 

Ongebruikelijke presentatie van financiële gegevens

Dit sluit aan bij het vorige punt, maar in dit geval komt het ook voor bij beursgenoteerde bedrijven. Bij de presentatie van de financiële prestaties kan management de nadruk leggen op bepaalde cijfers. 

Sommige bedrijven vinden hiervoor compleet nieuwe categorieën uit, vaak met bijbehorende afkortingen. Hiermee tonen ze bijvoorbeeld aan dat het bedrijf, exclusief een hele waslijst aan kosten, wel winstgevend is. 

Conclusie

Wanneer een bedrijf aan één of zelfs meerdere van deze punten voldoet, zegt dat niet direct dat er sprake is van fraude of misleiding. Het is wel een signaal dat u extra kritisch moet zijn, misschien is het zelfs beter om de belegging over te slaan. 

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.