Nieuws
Nieuws

Het gebruik van Moving Averages bij waardebeleggen

Joeri 30 juni 2020

Moving Averages, ofwel voortschrijdende gemiddelden, is een vorm van Technische Analyse. Het is een van de meest eenvoudige vormen van TA, en daardoor ook een van onze favorieten. Als waardebelegger kan je Moving Averages gebruiken om een trend te bepalen. Deze manier van Technische Analyse is nuttig om koop- en verkoopmomenten objectief vast te stellen.

Allereerst willen we duidelijk stellen dat Technische Analyse voor Value Jagers slechts een ondersteunende rol heeft. We werken in onze analyses met Fundamentele Analyse. We zoeken naar de beste bedrijven op basis van de balans, cash flows, toekomstperspectieven en soortgelijke factoren.

Óf we een transactie doen in een aandeel hangt dus af van de fundamentele cijfers. De Moving Averages kunnen wel helpen met het bepalen van een goed in- of uitstapmoment.

MA10, MA50, MA200?

Moving Averages wordt afgekort tot MA en gaat gepaard met een getal. Dit getal duidt de interval aan, meestal in dagen. MA10 is dus de gemiddelde (slot)koers van de afgelopen 10 handelsdagen.

Het ‘voortschrijdende’ of ‘Moving’ gedeelte doelt op het feit dat het altijd de meest recente slotkoersen zijn, in het geval van de MA10 dus de laatste 10.

Iedere dag wordt de nieuwste koers meegenomen in de berekening en weegt de oudste koers niet meer mee.

Wanneer alle koersen even zwaar wegen noemen we dit Simple Moving Average, ofwel SMA. Een complexere variant hiervan is de EMA, Exponential Moving Average. Hierbij tellen recente koersen zwaarder mee. Hoe verder terug in de tijd hoe minder waarde er aan de koers gehecht wordt in de berekening.

In deze blog hebben we het over de Simple Moving Average.

Interval

Daytraders gebruiken hele korte intervallen. Hierbij staat het getal voor minuten in plaats van dagen. Zo wordt de trend van moment tot moment bepaald.

Als waardebeleggers investeren we voor de lange termijn, schommelingen op dagbasis vinden we minder interessant. Daarom gebruiken we een lange interval. Bijvoorbeeld de MA200.

Wanneer je de MA200 in een grafiek tekent vormt dit een trendlijn. Wanneer de koers hiermee kruist is dit een teken van een verandering van de trend. 

AEX (blauwe lijn) met MA200 (rode lijn), periode 2011 tot heden. Koopsignalen in het groen en verkoopsignalen in het rood. De trend is nu net positief gekeerd.

8 pluspunten van het gebruik van de MA

De kracht van de MA zit vooral in de eenvoud. We noemen 8 voordelen:

  1. Het is een manier om koersuitslagen te dempen en een trend te kwantificeren
  2. Het is een hulpmiddel dat op elk tijdsbestek werkt
  3. Het haalt je eigen mening en aannames uit het bepalen van een koop- of verkoopmoment
  4. In tegenstelling tot sommige andere vormen van TA biedt MA duidelijk kwantificeerbare feiten die niet onderhevig zijn aan interpretatie
  5. MA is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te backtesten
  6. Je kan meerdere trendlijnen tegelijk gebruiken. Het handelen op het basis van kruisende trendlijnen geeft minder ruis, volatiliteit en valse signalen
  7. Diverse bekende beleggers hebben het nut van MA onderstreept, zoals Ed Seykota, Jerry Parker en Paul Tuder Jones
  8. De uitslag is een helder feit. De koers is boven of onder de trendlijn, er is geen ruimte voor onderhandeling.

Met het gebruik van Moving Averages koop je nooit op de bodem en verkoop je nooit op de piek. Het helpt echter wel duidelijk een verschuiving in de trend te zien. Zo stap je na het begin van een trend in en kan je uitstappen zodra de trend negatief wordt.