Beleggen
Beleggen

Beleggerspsychologie voor beginners

Joeri 22 juni 2023

De grootste vijand van de belegger is vaak… de belegger zelf. Veel particuliere beleggers slagen er niet in om het rendement van een index te evenaren. Dat is dikwijls geen gebrek aan kennis of inzicht, maar het resultaat van de psychologische druk die de beurs op beleggers zet. 

Over deze principes zijn boeken vol geschreven, het is complexe (en interessante!) materie. In een blog kunnen we enkel een paar punten uitlichten. We benoemen daarom drie concrete voorbeelden, die regelmatig valkuilen vormen voor particuliere beleggers. 

Oorzaak en gevolg

Mensen zien graag het verband tussen oorzaak en gevolg. Zo zijn we ‘geprogrammeerd’; het helpt ons overleven. Binnen het beleggen heeft dit instinct echter een negatief effect. Beleggers voelen de behoefte om een oorzaak aan te wijzen voor een koersdaling of – stijging. 

Vaak zien beleggers een relatie tussen oorzaak en gevolg die er helemaal niet is. Met het risico dat er de volgende keer, wanneer dezelfde oorzaak zich voordoet, naar gehandeld wordt. Terwijl het gevolg dan totaal anders kan zijn. 

Recency Bias

Er is niet echt een goede bondige Nederlandse vertaling voor dit principe, dus we gaan met het Engelse begrip. Het betekent dat beleggers te veel waarde hechten aan recentere gebeurtenissen. Dit is de reden waarom de beurs zo vaak doorslaat in een bepaalde richting. 

Wanneer het fantastisch gaat, denken we dat het alleen maar beter kan worden. Maar wanneer het slecht gaat, denken we dat het alleen maar erger kan worden. Terwijl terugkeer naar de langetermijntrend juist het krachtigste beursprincipe is. 

Verankering

Het oordeel van een belegger wordt sterk bepaald door de eerste informatie die hij tot zich neemt. Dit uit zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in het bepalen of een aandeel voordelig is.

Wanneer de beurskoers van een aandeel in korte tijd ver daalt, denken veel beleggers dat het een koopje geworden is. Zonder te weten of de oude prijs zelfs maar in de buurt kwam van de intrinsieke waarde. Misschien is het aandeel alleen maar van vreselijk overprijsd naar iets minder overprijsd gegaan. 

Maar er is nog een andere manier waarop dit principe zeer veel rendement kost. Veel beleggers leggen ‘een anker’ bij de aankoopprijs. Ze willen niet verkopen met verlies, hoe slecht het ook gaat met het bedrijf. Ze willen per se verkopen tegen de aankoopkoers. 

Wanneer het slecht gaat met het bedrijf wordt de kans met de dag kleiner dat de aankoopkoers ooit nog terugkeert. Verkopen en verlies nemen is dan bijna altijd de beste oplossing. 

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.