Aandelen
Aandelen

Dividendtopper (+12%) koopwaardig ná koersstijging

Ronald 10 februari 2023

Er is een groot verschil tussen waarde en prijs, zeker in het beleggen. Zoals de uitspraak van Buffett “price is what you pay, value is what you get.” Als waardebeleggers zoeken we continue naar aandelen waarvan de waarde vele malen hoger is dan de prijs. Maar dat is iets anders dan simpelweg zoeken naar aandelen met een lage en/of sterk gedaalde prijs.

Dat zien we in de meest recente editie van het Income Value Rapport. In de uitgave van januari gaven de analisten namelijk een uitgebreide update over een financieringsspecialist.

Nu de koers op het hoogste niveau staat sinds de zomer van 2019… krijgt het advies een upgrade naar Kopen. Een hogere koers, en juist dan een upgrade. Dat klinkt tegenstrijdig.

Maar dat is het niet.

Soms is het namelijk beter om geduldig te zijn. Het management van deze financieringsspecialist is namelijk bezig het portfolio opnieuw in te richten.

Recent publiceerden ze cijfers over de vorderingen, en de analisten van het Income Value Rapport zijn onder de indruk.

Het gaat erg goed met het bedrijf, waardoor het aandeel aan de huidige koers – zelfs na de stijging – een goede koop is.

Verlagen risico’s

Ze zijn vooral erg positief over de manier waarop het management de laatste jaren het risico van het portfolio terugdringt.

Dit komt aan de ene kant door de groei van het portfolio. Het portfolio groeit niet alleen in dollars, maar ook in aantal kredietnemers. Hiermee brengt management een steeds betere risicospreiding aan.

Daarbij verstrekt ze de laatste kwartalen vrijwel alleen financieringen met een eerste pandrecht. Dit zijn leningen met een relatief laag risico, vanwege het onderpand. Hiermee wordt het portfolio steeds defensiever.

Investeringen uit de risicovollere categorie, dit betreft leningen zonder eerste pandrecht en investeringen in de vorm van een aandelenbelang, maken hiermee een steeds kleiner deel uit van het portfolio.

Deze risicovollere categorie was een jaar geleden nog goed voor 20,8% van het portfolio, dat is nu 18,2%. De kwaliteit verbetert, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement voor de aandeelhouders.

Hogere rente = hogere marge

Het rendement voor de aandeelhouders gaat juist omhoog, vanwege de stijgende marktrente. Vrijwel alle uitgezette financieringen hebben een variabele rente. Wanneer de marktrente stijgt, stijgen dus ook de inkomsten.

Een jaar geleden was de gemiddeld gewogen rente die deze financieringspecialist ontvangt nog 7,9%. In het meest recente kwartaal is dit opgelopen naar 10,5%.

Ondertussen stijgen de lasten nauwelijks. Veel van de uitgaven, zoals bijvoorbeeld personeelskosten, zijn niet afhankelijk van de rentestand. Haar eigen aangetrokken kapitaal heeft voornamelijk een vaste rente.

De rente-inkomsten stijgen dus wel, maar de rentelasten niet.

Vervolgens wordt vrijwel de gehele rentemarge uitgekeerd als dividend.

+12% dividend

Begin 2020 werd de gehele sector hard geraakt door de pandemie. Dat was voor management aanleiding om de portfoliostrategie te herzien. Daarbij kwam ook een nieuw dividendbeleid.

Voorheen keerde ze een vast kwartaaldividend uit, wat aangevuld werd met hoge extra uitkeringen. Deze extra uitkeringen waren vooral afkomstig uit eenmalige meevallers vanuit risicovolle investeringen.

In de afgelopen drie jaar is er echter veel veranderd. Het portfolio is veel defensiever, en hiermee zijn de inkomsten veel voorspelbaarder.

Daarom zijn de hoge extra uitkeren komen te vervallen, maar hier is een hoger en stabieler dividend voor in de plaats gekomen.

Er wordt nu een vast kwartaaldividend uitgekeerd, aangevuld met een supplement. De laatste kwartalen worden bovendien zowel het vaste kwartaaldividend als het supplement verhoogd.

De meest recente dividenduitkering ligt hiermee maar liefst +12,8% hoger dan een jaar geleden.

Op dit moment is het dividend goed voor een rendement van ruim +12% op jaarbasis.

Dit aandeel biedt een hele bijzondere combinatie van een hoog dividend, wat ook nog eens snel groeit.

Ook aan de ontwikkeling van het dividend is te zien dat dit bedrijf erg goed presteert. Juist daarom krijgt het aandeel een upgrade naar Kopen.

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.