Aandelen
Aandelen

2 goedkoopste banken van Europa

Ronald 30 maart 2023

Het beste wat een belegger kan overkomen, is een crisis. Zoals de huidige bankencrisis. In een crisis scheren beleggers namelijk alle aandelen over dezelfde kam. Dus ook de kwalitatief sterkste aandelen. Die zijn dan achteraf vaak de beste koopjes.

We presenteren vandaag de 2 goedkoopste banken van Europa die door de huidige bankencrisis enorme koopjes geworden zijn.

Ideaal jachtgebied voor onze value jagers.

Bank #1: De grote winnaar van de bankencrisis (Euro Value)

Onze Euro Value analisten vinden dit een van de allerbeste banken van Europa, maar waren tot voor kort nooit tot een koopadvies overgegaan.

Daar is recent verandering in gekomen.

De bank heeft een kapitaalratio van 14,2% wat ruim meer is dan de Basel III normen.

Op die kapitaalbuffer boekt het een rendement van 17% wat in dezelfde klasse is als grootbanken zoals BNP Paribas (18%) en Banco Santander (20%).

Daarnaast staat deze bank ook bijzonder sterk in vermogensbeheer.

Vermogensbeheer is een enorm interessante business.

Enerzijds is er door de toenemende volatiliteit en complexiteit op de markt, een steeds grotere nood aan professioneel advies.

Anderzijds is er ook een sterke groei in het aantal ‘vermogenden’ in “opgekomen” (opkomende is intussen wel achterhaald) markten als Azië en het Midden-Oosten.

Ontdek bij Euro Value

Bank #2: de beste dividend betaler van de bankencrisis (Income Value)

Bij deze bank is Retail banking de grootste tak, maar ze is ook actief in verzekeren, asset management, private banking en corporate banking.

Dit is een van de meest winstgevende banken van Europa.

De winstgevendheid is met 13,9% substantieel boven het niveau van haar concurrenten. Het gemiddelde van de grote Europese banken bedraagt immers 10,3%.

De hoge winstgevendheid komt onder andere door een zeer succesvolle kostenbeheersing. Terwijl het fors investeert in onder andere ICT weet ze de kosten consequent te verlagen.

Het beleid voor de komende dividendbetaling van deze bank is hetzelfde als de laatste jaren: 50% van de netto winst per aandeel.

Door de daling van de beurskoers door de bankencrisis loopt het dividendrendement nu op tot ruim boven +10% op jaarbasis.

Ontdek bij Income Value

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.