Analyse
Analyse

Grondstoffen: The Big Picture

Ronald 30 januari 2023

‘There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen.’ … een bekende uitspraak van Vladimir Lenin. Na decennia van relatieve kalmte op het wereldtoneel zijn er niet de laatste weken, maar de laatste jaren enorme veranderingen geweest die nog decennia gaan doorwegen op ons leven. Vooral in de grondstoffensector.

Dit heeft bijvoorbeeld het globalisatieproces omgekeerd.

Tot aan de jaren ’70 van vorige eeuw was er een de-globalisatie trend die keerde in een globalisatietrend, die begin deze eeuw dan een versnelling hoger schakelde nadat China zijn grenzen opende voor de wereld.

Globalisatie was de drijvende kracht voor goedkope…

  • brandstoffen
  • arbeid
  • goederen

En hebben decennia lang voor lage inflatie gezorgd met steeds dalende rentevoeten.

Dalende rentevoeten vertaalde zich dan naar de steeds grotere honger naar schulden aangezien die steeds minder geld kostte.

Zowel in ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden.

Door iedere keer de geldkraan open te draaien als er problemen waren (denk aan de internetzeepbel, de Grote Financiële Crisis, Europese schuldencrisis, COVID, …) werden volatiliteit en crisissen in de wereld onderdrukt.

Er was immers geld genoeg en iedereen kon profiteren van ‘gratis geld’.

Iedereen tevreden

Zelfs in die mate dat we door een periode zijn gegaan van dalende conflicten en oorlogen in de wereld.

Maar aan oneindig veel geld printen en volatiliteit komt uiteindelijk een einde.

Dat hebben we in 2022 gezien waar:

  • rentevoeten zijn beginnen stijgen uit de dalende trend
  • in Europa terug een oorlog uitbarstte
  • inflatie wereldwijd steeg tot het hoogste niveau in decennia

Het tijdperk van oneindig en gratis geld is voorbij.

En dat heeft op vele dingen invloed.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er niet meer zo massaal geïnvesteerd gaat worden in technologie aangezien er nu wél rendement op kapitaal wordt verwacht.

Wanneer alles gratis is, kan je veel meer risico nemen.

De klepel gaat nu terug de andere kant op

Investeringen in Tech piekte bij de piek van globalisatie, deflatie en lage rente.

Investeringen in grondstoffen bodemde bij de piek van globalisatie, deflatie en lage rente.

Alles wat de voorgaande jaren in het nadeel speelde voor grondstoffen, zal de komende jaren in het voordeel spelen.

Kapitaal én sentiment zullen terugkeren waardoor beleggers waanzinnige rendementen gaan kunnen boeken in de sector die nu nog steeds bij het huisvuil staat.

Dat hebben we in het verleden ook al gezien, zoals je kan zien op deze grafiek.

Ondertussen bijna 2 jaar ver in de grondstoffensupercyclus hebben we dus nog het beste voor de boeg.

Met Value for Life: Grondstoffen kan u vandaag beleggen in een rapport dat zich in hoofdzaak richt op junior mining aandelen, kleine mijnbouwbedrijven die vooral veel grondstoffen in de grond hebben zitten.

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.