Beleggen
Beleggen

Angst (voor recessie) houdt energieaandelen in haar greep. Terecht?

Joeri 25 oktober 2022

De alsmaar toenemende angst over een nadere recessie bepaalt het koersverloop van veel energieaandelen. We zien een hoge volatiliteit in de sector, die in grote mate samenhangt met de schommelingen van de grondstofprijzen. Ondertussen blijven de fundamenten sterk, en zien we nog geen verzwakking van de vraag. 

Angst is de vijand van de belegger. Het effect van angst wisselt per belegger en situatie. Het kan een passieve houding veroorzaken, het oordeel vertroebelen en twijfel zaaien.

Of, in het ergste geval, zorgen voor paniek en capitulatie

Volatiliteit energieaandelen

De laatste maanden zien we deze angst bij beleggers in energieaandelen weer oplaaien. Beleggers in deze sector hebben dan ook een paar bijzondere jaren achter de rug. Dit wordt duidelijk aan het verloop van de Xtrackers MSCI World Energy ETF.

Deze ETF volgt het koersverloop van de grootste energiebedrijven.

Deze index bevond zich al in een dalende trend, voordat de pandemie uitbrak. In februari 2020 stond de index al meer dan 20% onder het recente hoogtepunt. 

Om vervolgens in een paar dagen tijd te halveren. Daar schrokken zelfs de meest ervaren beleggers van. Dit heeft de belegger op scherp gezet, en de angst zit nog steeds in de markt. Ondanks het herstel sinds de bodem in 2020. 

Deze angst verklaart ook de zeer hoge volatiliteit van deze index. Van 1 januari tot 8 juni boekte beleggers een rendement van +48%. Vervolgens daalde de index in korte tijd weer ruim -25%. 

De reden voor deze volatiliteit vinden we bij de olieprijs, deze kent over het afgelopen jaar vrijwel hetzelfde verloop als de index. 

De olieprijs is de laatste maanden dus flink gedaald. Dit is opnieuw niet op basis van fundamenten, maar op basis van angst

Lees ook: Aandelen die al minstens 17 jaar iedere maand een dividend betalen

Angst voor een diepe recessie

Het is angst voor een diepe recessie. Beleggers vrezen namelijk dat tijdens een recessie de vraag naar olie sterk af zal nemen. Dat deed het immers in 2020 en 2008/2009 ook. 

Toch worden hier een aantal aannames gedaan:

  1. het is helemaal niet zeker dat er een diepe recessie komt
  2. zelfs wanneer deze wel komt, is het helemaal niet zeker dat de vraag naar olie daalt

Periodes van een wereldwijd dalende vraag naar olie zijn namelijk zeer schaars. Het is correct dat dit gebeurde in de laatste twee recessies, maar dit waren uitzonderlijke situaties. In 2020 kampten we met lockdowns en in 2008 keken we naar een ineenstorting van het complete financiële systeem. 

Vraag naar olie in miljoenen vaten per dag

Zelfs met een van de zwaarste recessies uit de recente geschiedenis daalde de vraag naar olie met slechts 0,58% in 2008, en nog eens met 1,75% in 2009. In eerdere recessies nam de vraag naar olie zelfs toe. Dat is ook nog altijd de verwachting voor de komende jaren, recessie of niet.

Daar komt bij dat de olieprijs door twee factoren wordt bepaald. Hierboven gaat het om de vraag, maar het aanbod heeft net zo goed invloed. Het is de laatste maanden duidelijk geworden dat het rommelt aan de aanbodkant. OPEC+ haalt haar eigen productiedoelstellingen niet, en besloot recent om de doelstellingen dan maar te verlagen.

Na jaren van lage olieprijzen is er weinig geïnvesteerd in productie-uitbreiding, en hier is geen eenvoudige oplossing voor. Dat betekent dat de vraag naar energie de komende jaren waarschijnlijk hoger blijft dan het aanbod. Met als resultaat hoge marges voor producenten van onder andere olie en gas.

Nog niet te laat om in te stappen

Er is dus nog altijd veel value te vinden in deze sector, en dat zien onze analisten ook. In de volgende rapporten vindt u de beste aandelen uit de energiesector om nu te kopen: 

  • Opkomend Talent: Europese Energieproducent
  • Veilige Havens: Energieopslag, Geothermische Energie en Energietransport
  • Euro Value: Europese Gaswinning, Projectontwikkelaar Hernieuwbare Energieparken
  • Scheepvaart: vijf aandelen van Olietankers, één voor LPG- en twee voor LNG-schepen
  • U10 Superstars: Producent Olie en Aardgas
  • Income Value: Producent Aardgas, Europese Energieproducent
  • Inside Value: Producent Olie en Aardgas

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.