Educatie
Educatie

Belangrijk: het rendement op het eigen vermogen

Joeri 26 maart 2023

Het rendement op het eigen vermogen – in het Engels Return On Equity, ofwel ROE – is een van de belangrijkste cijfers voor (waarde)beleggers. Het geeft namelijk aan hoe goed het bedrijf erin slaagt om met haar eigen vermogen (bezittingen minus schulden) winst te genereren.

Charlie Munger en Warren Buffett van Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A BRK.B) wijzen regelmatig op het belang van dit gegeven. Het doorgronden van bedrijven met een hoge ROE is volgens hen een belangrijk onderdeel geweest van het succes van Berkshire.

Wat een ‘goede’ of ‘slechte’ ROE is, hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld de sector waarin het bedrijf actief is, en hoe de balans eruit ziet. Toch kunnen we twee datapunten nemen als graadmeter:

  • een ROE onder de 10% wordt over het algemeen gezien als te laag
  • het langetermijngemiddelde van de S&P 500 is een ROE van 13,3%

De ROE over de laatste vijf jaar van de grootste bedrijven uit de S&P 500

Misschien wel belangrijker dan de ROE zelf, is het verloop hiervan over meerdere jaren. Een goed managementteam kan de ROE constant houden, of beter nog: laten groeien. Dit geeft aan dat het bedrijf steeds efficiënter en winstgevender wordt. 

MOAT, of het gebrek hier aan

Een bedrijf met een hoge, constante of zelfs gestaag groeiende ROE is een bedrijf met een MOAT: het heeft een duurzaam concurrentievoordeel. 

Het lukt andere bedrijven uit de sector blijkbaar niet om met het bedrijf te concurreren, en zo de winstgevendheid te remmen. Voor de belegger is het belangrijk om te doorgronden wat de MOAT van het bedrijf is. Dan zijn eventuele problemen in een vroeg stadium signaleren. 

Want het tegenovergestelde is ook waar. Een dalende ROE is vrijwel altijd een slecht teken. Dit is vaak een indicatie van een bedrijf in verval. Wanneer het management dit niet binnen afzienbare tijd kan herstellen is verkopen van het aandeel meestal de beste optie. 

Auteur is long AAPL, AMZN

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.