Beleggen
Beleggen

Value en groei uitgedrukt in één ratio

Joeri 15 juni 2023

De analisten van value jagers speuren constant naar de beste waarde-aandelen. Toch is de (verwachte) groei van het bedrijf hierbij ook een cruciale overweging. Om de combinatie van value en groei in een oogopslag te zien, kan de PEG-ratio een handig hulpmiddel zijn. 

De koers-winstverhouding  (Price / Earnings, of P/E)  is een populaire methode om een aandeel te waarderen.

Stel dat aandeel A een winst boekt van € 1,82 per aandeel, en de koers bedraagt € 20,00 per aandeel. Dit aandeel heeft dus een koers-winstverhouding van 11. 

In absolute zin is dat voordelig. De (Amerikaanse) beurs heeft momenteel bijvoorbeeld een koers-winstverhouding tegen de 20. Maar deze ratio heeft een aantal tekortkomingen. De grootste is dat het niet de groei van de onderneming meeneemt in het oordeel. 

Een bedrijf wat de winst per aandeel met 20% per jaar groeit, is natuurlijk aantrekkelijker dan een bedrijf wat de winst per aandeel maar met 3% per jaar weet te doen groeien. Dan kan het best een goed idee zijn wat meer te betalen voor het bedrijf wat snel groeit. Maar de koers-winstverhouding kijkt enkel naar de winst van één jaar, en de verhouding tot de koers van dit moment. 

Hiervoor is de PEG-ratio een uitkomst. Deze ratio combineert de koers-winstverhouding (P/E) met de verwachte groei (G). 

De PEG-ratio in de praktijk

Stel dat het de verwachting is dat aandeel A de winst per aandeel de komende jaren met 5% per jaar kan laten groeien. 

De PEG-ratio wordt gevonden door de P/E te delen door de verwachte groei. Aandeel A heeft dus een PEG van 11 / 5 = 2,2. Net zoals bij de koers-winstverhouding geldt: hoe lager hoe beter. 

Wanneer de ratio onder de 1,0 duikt, wordt dit over het algemeen gezien als ‘value’. Aandeel A lijkt dus ineens helemaal niet meer zo voordelig. 

Stel dat aandeel A last heeft van een opkomende concurrent: aandeel B. Dit bedrijf is heeft een hogere P?E, maar groeit snel:

  • Koers: € 50,00
  • Winst per aandeel: € 2,00
  • Verwachte jaarlijkse groei: 20%

Aandeel B heeft dus een koers-winstverhouding van 25: beduidend hoger dan aandeel A. Maar de PEG-ratio is met 1,25 een stuk lager, en nadert zelfs de value-zone.

Nadelen PEG-ratio

Er is geen enkele ratio of datapunt wat in alle gevallen goed werkt, en dat geldt ook voor de PEG-ratio. Er zijn een aantal punten om rekening mee te houden. 

Zo gebruikt deze ratio de verwachte groei. Je kan hier je eigen prognose voor gebruiken, financiële websites gebruiken vaak de consensus van analisten. Er is natuurlijk geen garantie dat die verwachting uitkomt. Het bedrijf kan onverwacht slechter presteren, door wat voor reden dan ook. 

Daarnaast werkt de ratio minder goed voor bedrijven die stabiel, maar traag groeien. Die scoren altijd een hoge PEG-ratio, terwijl dat soort aandelen een nuttige rol kunnen spelen in een beleggingsportfolio. 

Tot slot is de PEG-ratio een afgeleide van de koers-winstverhouding, er gelden dus dezelfde nadelen als voor die ratio. Bijvoorbeeld dat het in sommige gevallen beter is om de kasstromen te beoordelen, in plaats van de winst. 

Conclusie

De PEG-ratio is een goede manier om de waarde van een aandeel te bepalen, terwijl ook de verwachte groei in acht genomen wordt. Het werkt vooral goed om value te ontdekken bij snelgroeiende bedrijven. Een ratio onder de 1,0 wordt over het algemeen gezien als value.

Zoals alle ratio’s heeft ook de PEG haar tekortkomingen, beleggers moeten dus niet vertrouwen op dit ene cijfer.

✅ 4 Super Value aandelen [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.