Beleggen
Beleggen

Vind uw strategie… en houd u daar aan

Joeri 3 december 2022

Binnen het beleggen is het belangrijk om een strategie te vinden die bij u past, en zich hieraan te houden. Succesvolle beleggers hebben een specifieke focus en een aanpak die ze kunnen blijven herhalen. 

Wanneer we naar de strategieën van bekende beleggers kijken zien we bijvoorbeeld dat ze beleggen in monopolies (Chris Hohn) of bedrijven die ze nooit hoeven te verkopen (Chuck Akre). 

Het kunnen ook complexere strategieën zijn. Zo was Julian Robertson bijvoorbeeld een van de eerste succesvolle beleggers met een Long/Short strategie.

Hiervoor kocht hij de aandelen van wat hij de 50 beste bedrijven ter wereld vond, waarbij hij dus Long ging. Bij die aandelen profiteerde hij vervolgens van een koersstijging. Aan de andere kant verkocht hij de aandelen van de 50 slechtste bedrijven ter wereld. Met deze Short posities profiteerde hij van een koersdaling.

Zorg dat uw strategie aansluit bij uw interesses, want het vergt veel tijd. Er is een natuurlijke, en misschien zelfs obsessieve, nieuwsgierigheid voor nodig om het te laten slagen. 

Inversie: de kracht van het vermijden van domheid

Wat uw strategie ook is, wees altijd kritisch op uw eigen ideeën. Charlie Munger noemt dit ‘inversie’, ofwel ‘omkeren’. Dit is een methode die ook in de wetenschap vaak wordt toegepast. Hierbij gaat u op zoek naar zwakke punten in uw eigen thesis.

Stel dat u een aandeel aantrekkelijk vindt, omdat het een lage waardering heeft en u hoge groei verwacht. Wat zouden de argumenten zijn van iemand die denkt dat het bedrijf failliet zal gaan? 

Dit proces is tijdrovend, en dat kan moeilijk zijn wanneer u enthousiast bent en het aandeel graag wil kopen. Toch is het belangrijk om te blijven onderzoeken waar uw thesis rammelt. 

Wanneer na gedegen analyse er maar weinig zwakke punten aan het licht komen is het neerwaarts risico waarschijnlijk beperkt. Dat is het moment om fors te kopen.

✅ Aandelen Porsche met een korting van -60% [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.