Beurs
Beurs

Vooroordelen funest voor rendement

Joeri 17 april 2023

De meeste beleggers evenaren het rendement van de index niet. Terwijl de beste 1% van beleggers het rendement jaarlijks verdubbelen of verdrievoudigen. Een grote factor hierin is herkennen en vermijden van vooroordelen.

Het hebben van vooroordelen is menselijk, helaas kosten deze vooroordelen beleggers veel geld. In dit blog gaan we in op de beleggerspsychologie en bijbehorende vooroordelen, en hoe beleggers hier het beste mee om kunnen gaan.

De eerste stap in het voorkomen van verliezen door vooroordelen is bewustzijn. Besef dat u vooroordelen heeft, en dat deze uw beleggingsbeslissingen proberen te beïnvloeden. Wanneer u dit realiseert kan u direct door naar de volgende stap: het in beeld brengen van deze vooroordelen.

Cognitief gemak

Hiervoor gaan we even terug naar de basis van beleggerspsychologie. Een hele sterke factor hierin is iets wat ‘cognitief gemak’ heet. Dit vormt de basis van vooroordelen. Cognitief gemak is het streven naar bepaalde omstandigheden die we als positief ervaren. 

Simpel gezegd: we doen iets omdat we er een goed gevoel van krijgen. Hierbij grijpen beleggers bijvoorbeeld terug naar eerdere positieve ervaringen. 

Maar dit zorgt, vooral op de beurs, soms voor slechte beslissingen. Het stopt kritisch denken, wat ons bij de volgende psychologische valkuil brengt: niet weten wat u niet weet. 

Wat weet u?

Het grote probleem is dat u niet kunt analyseren wat u niet weet. Wat u wél weet ondersteunt vaak uw thesis, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Beleggers hebben het vooroordeel om wat ze niet weten af te doen als onbelangrijk. 

Terwijl hetgeen wat u niet weet vele malen groter is dan hetgeen u wel weet. Nog belangrijker: het grootste deel van de informatie valt in de categorie waarvan u niet beseft dat u het niet weet. 

Hoe kunt u goede beslissingen nemen zonder deze, mogelijk cruciale, informatie? Door deze categorie zo klein mogelijk te maken: wees bescheiden en leergierig. 

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.