Vrije kasstroom: het belangrijkste cijfer

Joeri 5 mei 2023

Uiteindelijk is de vrije kasstroom eigenlijk het enige wat telt voor beleggers en ondernemers. In dit blog gaan we in op dit belangrijke getal, wat het is, hoe het berekend wordt en wat een bedrijf met de vrije kasstroom kan doen. 

In een later blog duiken we dieper in op het verschillen met de nettowinst en het grote risico wat vrije kasstroom verhult. Maar eerst: wat is vrije kasstroom?

Simpel gezegd is vrije kasstroom al het geld wat een onderneming binnenkomt minus al het geld wat de onderneming verlaat. Dit wordt altijd afgebakend voor een bepaalde periode, vaak per kwartaal of jaar. 

De officiële formule voor de vrije kastroom is:

Operationele kasstroom -/- kapitaaluitgaven (capex) = vrije kasstroom

De operationele kasstroom is de hoeveelheid geld die het bedrijf genereert met haar normale bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door het leveren van haar diensten of het verkopen van haar producten. 

De kapitaaluitgaven geven aan hoeveel kapitaal het bedrijf nodig heeft om fysieke activa te kopen of te onderhouden. 

Voor dit blog gaat het te ver om de operationele kasstroom en kapitaaluitgaven helemaal uit te diepen. Gelukkig zijn bedrijven verplicht om beiden te vermelden op het kasstroomoverzicht. 

In principe geldt: hoe hoger de vrije kasstroom, hoe beter. Dat betekent immers dat het bedrijf veel geld ‘over’ houdt. 

Wat een bedrijf kan doen met vrije kasstroom

De vrije kasstroom kan ze vervolgens op een paar manieren besteden:

  1. herinvesteren in het bedrijf voor organische groei
  2. balans versterken door cash op te bouwen of schulden af te lossen
  3. investeren in, of overnemen van, andere bedrijven
  4. uitkeren als dividend
  5. inkopen van eigen aandelen

Het alloceren van kapitaal, dus besluiten wat te doen met de vrije kasstroom, is de belangrijkste taak van het management. Het is ook een van de moeilijkste taken. Je wil aandelen bezitten van bedrijven die de vrije kasstroom zo efficiënt mogelijk inzetten. 

Over het algemeen geven beleggers de voorkeur aan het investeren in organische groei. Maar dan moet het bedrijf wel voldoende groeikansen hebben om in te investeren. Het heeft ook alleen maar zin om te investeren wanneer dit rendement oplevert. Puur investeren om maar ‘iets te doen’ met de vrije kasstroom is uiteraard geen goede strategie. 

Hetzelfde geldt voor punt twee. Ook dit is maar tot een bepaalde hoogte nuttig. Wanneer een bedrijf de schulden (grotendeels) heeft afgelost, creëert het geen verdere waarde voor de aandeelhouders om de cashpositie alsmaar verder op te bouwen. 

Punt drie vormt voor sommige CEO’s een valkuil. Wanneer er veel kapitaal voor handen is, willen sommigen een imperium bouwen door veel overnames te doen. 

De manier waarop management beloond wordt speelt hierin soms een rol. Bijvoorbeeld wanneer een bonus gerelateerd is aan de omzet. In veel gevallen blijken overnames achteraf niet zoveel waarde voor de aandeelhouders te creëren als voorspelt. 

Daarom zien we bij veel volwassen bedrijven de laatste twee punten vaak voorkomen: het rechtstreeks teruggeven aan de aandeelhouders via dividend en/of het inkopen van eigen aandelen. Dit zorgt niet voor groei van de onderneming, maar is wel een hele veilige bestemming. Die bovendien aandeelhouders tevreden houdt. 

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.